KNF przypomina o konieczności przedłużania polis OC

Obowiązująca w momencie nabycia pojazdu umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych nie „wznowi się” automatycznie na okres kolejnych dwunastu miesięcy - przypomniał w czwartek w komunikacie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Jak czytamy w komunikacie, nabywając pojazd mechaniczny warto pamiętać, że obowiązująca w momencie nabycia pojazdu umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ppm) nie "wznowi się" automatycznie na okres kolejnych dwunastu miesięcy.

"Jeżeli samodzielnie nie zawrzemy umowy ubezpieczenia OC ppm możemy pozostać bez ochrony, a wtedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny będzie mógł nałożyć na nas opłatę za brak ubezpieczenia" - podał Urząd.

KNF wskazał, że wybierając zaś umowę ubezpieczenia OC, warto wiedzieć, że każdy z ubezpieczycieli posługuje się własną taryfą składek. Stąd też różnice w cenie ubezpieczenia mogą być znaczne. Wkładając nieco wysiłku w porównanie różnych ofert możemy zyskać szansę na ubezpieczenie w korzystnej cenie, które będzie odpowiadało naszym wymaganiom i potrzebom.

Dodał, że z zawarciem nowej umowy ubezpieczenia OC ppm nie trzeba też czekać do końca okresu ochrony z umowy obowiązującej w momencie nabycia pojazdu. "W przypadku nabycia pojazdu przepisy prawa pozwalają bowiem wypowiedzieć tę umowę ze skutkiem natychmiastowym" - podkreślono w komunikacie.

"Co ważne, zasady te dotyczą także sytuacji, gdy własność pojazdu mechanicznego nabywa jego wcześniejszy posiadacz, który nie będąc jeszcze właścicielem zawarł umowę ubezpieczenia OC (np. były leasingobiorca kupuje pojazd, który dotychczas ubezpieczał i z którego korzystał w ramach umowy leasingu). Tu również następuje zmiana właściciela, co powoduje, że umowa ubezpieczenia OC nie +wznawia się+, zaś ubezpieczający - stając się jednocześnie nowym właścicielem - może wypowiedzieć tę umowę ze skutkiem natychmiastowym" - podano.

Według KNF, niektóre zakłady ubezpieczeń postępowały odmiennie. Dlatego w październiku i listopadzie 2020 r. wydano szereg zaleceń dla tych zakładów ubezpieczeń, które w złożonych wyjaśnieniach wskazały na stosowanie praktyki uznanej przez KNF za sprzeczną z przepisami prawa - czytamy.

W komunikacie podkreślono, że KNF oczekuje od wszystkich zakładów ubezpieczeń obecnych na polskim rynku identycznego podejścia do przypadków nabycia pojazdu przez wcześniejszego posiadacza, który nie będąc jeszcze właścicielem zawarł umowę ubezpieczenia OC ppm, przejawiającego się stosowaniem w takich sytuacjach art. 31 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Reklama
PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama