Jak bardzo zmalał ruch na drogach przez epidemię?

Ruch w kwietniu 2020 r. został zestawiony z ruchem w analogicznym okresie w latach ubiegłych. Podobnie jak w marcu zaobserwować można znaczny spadek ruchu pojazdów osobowych. Jest to bezpośrednio związane z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii. Ruch pojazdów ciężkich, które mogą się swobodnie przemieszczać, nadal utrzymuje się na wysokim poziomie w stosunku do pozostałych pojazdów.

Na potrzeby bieżącej analizy danych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykorzystała dane ze stanowisk kontrolnych systemu viaTOLL, ze względu na ich wysoką dokładność, wynikającą z zastosowanej metody detekcji pojazdów. Do analiz wykorzystano dane z 33 stanowisk, zlokalizowanych na drogach zarządzanych przez GDDKiA.

Średni dobowy ruch w kwietniu 2020 r. był średnio o ok. 42% mniejszy od ruchu rejestrowanego w roku 2019. Bezpośredni wpływ na to miała oczywiście sytuacja związana ze stanem epidemii i ograniczeniami w przemieszczaniu się. Zmiany w ruchu pojazdów ogółem możemy jeszcze lepiej zaobserwować na poszczególnych stanowiskach uwzględnionych w analizie. Spadki procentowe dobowego ruchu pojazdów ogółem w kwietniu 2020 roku, w porównaniu do roku 2019, wahały się pomiędzy 30 a 60%.

Reklama

W porównaniu do lat 2018 i 2019 oraz liczb związanych z przemieszczaniem się pojazdów ogółem, widoczny spadek ruchu ciężkiego wynoszący odpowiednio 12% i 15% jest naprawdę niewielki. Dla krajowej gospodarki i wielu podmiotów to bardzo ważna i dobra wiadomość. Kierowcy pojazdów ciężarowych nie przerwali pracy, a dostawy są podtrzymywane i transport towarów na drogach krajowych dobrze funkcjonuje.

Jeżeli porównamy ruch poszczególnych rodzajów pojazdów w kwietniu 2018 i 2019 roku to udział poszczególnych maszyn w całym ruchu był niemal identyczny. W roku 2020, ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu się, które odbiły się w dużej mierze na ruchu pojazdów lekkich, odnotowano dość istotne zmiany w strukturze rodzajowej ruchu. 

Udział samochodów osobowych zmniejszył się do ok. 61% (normalnie ponad 71%), przy jednoczesnym wzroście udziału pojazdów ciężarowych, łącznie do ok. 24,1%, podczas gdy przykładowo w roku 2019 ich łączny udział w ruchu na monitorowanych stanowiskach wynosił ok. 16,1%.

Porównując wykresy z uśrednionymi tygodniowymi rozkładami ruchu w kwietniu, widać wyraźnie istotnie inną dystrybucję ruchu lekkiego - niezależnie od wielkości natężenia ruchu, które jest ok. 40% mniejsze. Ruch lekki w kwietniu 2020 r. pozbawiony był charakterystycznego szczytu w piątek, krzywa ruchu w całym tygodniu roboczym ulegała tylko niewielkim zmianom. W weekendy z kolei obserwowany był istotny spadek natężenia ruchu w stosunku do standardowych tygodniowych rozkładów ruchu. W przypadku pozostałych kategorii pojazdów, ogólna dystrybucja ruchu w tygodniu nie jest zaburzona, mamy tutaj do czynienia ze spadkami wielkości natężeń.

W ostatnich dniach kwietnia, na analizowanych stanowiskach pomiarowych, zarejestrowano istotny przyrost liczby samochodów osobowych (do poziomu ok. 490 tys. poj./dobę) związany ze zmniejszaniem ograniczeń oraz weekendem majowym, natomiast liczba samochodów ciężarowych z naczepami na razie nie ulega większym zmianom, nadal pozostając ok. 10-20 tys. poj./dobę niższa od tej rejestrowanej w latach ubiegłych (115-125 tys. poj./dobę w dniu roboczym). Wyraźnie widoczny jest także znaczny spadek ruchu, jaki miał miejsce w okolicy Świąt Wielkanocnych w tym roku.

Porównując wyniki z latami ubiegłymi, należy mieć na uwadze, że wielkości ruchu pojazdów uzależnione są od wielu czynników w tym: rozwoju ekonomicznego zarówno w kraju jak i za granicą, zmian w sieci drogowej, zmian w opłatach drogowych, warunków pogodowych, układu dni świątecznych w kalendarzu (Wielkanoc: 1 kwietnia 2018 r., 21 kwietnia 2019 r., 12 kwietnia 2020 r.), ferii zimowych, imprez lokalnych, dni targowych. Nie bez znaczenia są również okresy dni wolnych od pracy w krajach ościennych. Analizując zmiany ruchu na poszczególnych stanowiskach, należy uwzględniać wszystkie uwarunkowania, które mogą mieć wpływ na wielkość ruchu.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy