Badania techniczne samochodów wreszcie bez fikcji?

Zmiany dotyczące badań technicznych pojazdów mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa kierowców - oświadczył wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit. Wskazał, że zły stan techniczny pojazdów to jedna z częstszych przyczyn wypadków drogowych w Polsce.

Na początku października br. do konsultacji społecznych został skierowany projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wraz z 15 aktami wykonawczymi przygotowany przez ministerstwo infrastruktury i budownictwa (MIB). Projekt zawiera m.in. zmiany w systemie badań technicznych pojazdów.

"Zaproponowane zmiany dotyczące badań technicznych pojazdów mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa kierowców. Każdy niesprawny pojazd to duże zagrożenie na drodze, planowane rozwiązania mają zdyscyplinować kierowców, aby w terminie wykonywali badania techniczne swoich pojazdów" - powiedział Szmit.

Reklama

"Chodzi oto, żeby pojazdy, które poruszają się po drogach były sprawne i bezpiecznie" - dodał. Zaznaczył, że zły stan techniczny pojazdów jest jedną z częstszych przyczyny wypadków drogowych w Polsce. Jak wskazał, badania techniczne pozwalają na wykrycie usterek i niesprawności pojazdu, które mają bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, a niewykryte i nieusunięte mogą być przyczyną wypadków.

W projekcie noweli zaproponowano, aby właściciel pojazdu, który nie przeprowadził w wyznaczonym terminie badań, miał dodatkowo 30 dni na wykonanie badania technicznego bez ponoszenia konsekwencji. Po tym terminie badanie techniczne będzie można wykonać tylko w wyznaczonej stacji kontroli pojazdów Transportowego Dozoru Technicznego (TDT).

Ma powstać 16 takich stacji - jedna stacja na województwo. Jak zaznaczył MIB nie jest wykluczone, że jeśli liczba badań technicznych wykonywanych w tych stacjach będzie duża, powstanie więcej stacji.

Stacje kontroli pojazdów TDT mają być wyposażone w aparaturę kontrolno-pomiarową wykraczającą poza zakres urządzeń wymaganych w stacjach kontroli pojazdów prowadzonych przez przedsiębiorców. Zgodnie z projektem do 1 stycznia 2023 r. dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego będzie mógł realizować zadania związane z przeprowadzeniem badań technicznych na okręgowej stacji kontroli pojazdów, na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym taką stację. Zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie ustawy, budżet państwa nie poniesie w związku z tym przedsięwzięciem żadnych obciążeń.

W jednym z aktów wykonawczych do projektu ustawy zaproponowano zmianę opłat za wykonanie badania technicznego pojazdu w terminie późniejszym niż 30 dni po wyznaczonej dacie. Ma ona wynieść dwukrotność stawki podstawowej (w przypadku badania samochodu osobowego w terminie - 126 zł), czyli 252 zł.

MIB poinformował, że prace nad tym rozporządzeniem rozpoczną się z chwilą rozpoczęcia prac legislacyjnych  przez Sejm i Senat nad ww. projektem zmiany ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy ws. badań technicznych pojazdów mają według projektu wejść w życie 20 maja 2018 r.

PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy