Reklama

Świetne wieści dla kierowców. Przybędzie 385 km nowych dróg

Obecnie kierowcy w Polsce mają do dyspozycji sieć dróg szybkiego ruchu o długości 4 295,4 km, na co składa się 1712 km autostrad i 2583,4 km dróg ekspresowych. Plan na 2021 rok zakłada oddanie do ruchu co najmniej 385,5 km nowych dróg: 39,6 km autostrad, 308,2 km dróg ekspresowych i 37,7 km obwodnic .

Reklama

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ubiegły rok zamknął się oddaniem do ruchu 137,7 km nowych dróg. Oprócz tego podpisano też 35 umów wartości ponad 18 mld zł na realizację inwestycji o łącznej długości  450 km. Ogłoszono również przetargi na budowę 48 odcinków o łącznej długości 600,2 km i wartości szacunkowej ponad 21 mld zł.  

Od 2004 roku liczba dróg szybkiego ruchu w naszym kraju zwiększyła się o niemal 3 750 km, w tym 2426,5 km dróg ekspresowych i ponad 1322 km autostrad. Trzeba jednak pamiętać, że z roku na rok przybywa w Polsce pojazdów, a tym samym ruch na drogach rośnie. Stałym problemem jest też poruszanie się po drogach przeciążonych pojazdów ciężarowych, co skutkuje niszczeniem przez nie istniejącej infrastruktury. Siłą rzeczy nawierzchnie dróg zużywają się i wymagają naprawy. 

Tylko w 2020 roku na realizację remontów dróg przeznaczono kwotę 252,8 mln zł. W tym czasie zakończono realizację 111 zadań o łącznej długości 152,2 km. W 2021 roku, na remonty dróg krajowych i obiektów mostowych przeznaczonych zostało ponad 500 mln zł. Ponad 18,3 mld zł wydała w 2020 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na działalność statutową (w tym budowę i utrzymanie sieci drogowej). W tym roku GDDKiA nie zamierza być gorsza. Obecny budżet zakłada tegoroczne wydatki w wysokości 19,3 mld. Od początku 2021 roku podpisano już 14 umów na realizację ponad 210 km dróg. Tym samym w realizacji jest 108 zadań z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (PBDK) o łącznej długości 1409,3 km i wartości 51,8 mld zł. Zawarto też umowy na realizację pięciu obwodnic z rządowego Programu budowy 100 obwodnic (PB100) o łącznej długości blisko 30 km i wartości ok. 527 mln zł.

Reklama


Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku) zakłada wybudowanie 3767,9 km oraz wydatki na poziomie ok. 163,9 mld zł, w tym m.in.:  324,2 km autostrad,  2948,9 km dróg ekspresowych oraz 43 obwodnic o łącznej długości 447,2 km. W ramach realizacji Programu do ruchu oddano już 1335,5 km dróg.

Przypominamy, ze program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 zakłada wybudowanie 100 obwodnic o łącznej długości ok. 830 km i szacunkowej wartości ok. 28 mld zł. Obecnie w realizacji jest 5 obwodnic o łącznej długości 28,8 km i wartości 527 mln zł. 8 obwodnic znajduje się na etapie przetargu. Pozostałych 87, o planowanej długości 750 km, nie wyszło jeszcze poza fazę przygotowawczą.

***

GDDKiA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama