Reklama

Kiedy nie działa ubezpieczenie OC? Kierowcy muszą to wiedzieć

Wyobraźcie sobie, że cofając na własnym podjeździe zahaczyliście zderzakiem swojego samochodu o - zarejestrowany na was - samochód żony. Czy w takim przypadku możecie liczyć na naprawę auta z polisy OC?

Właściciel zarejestrowanego w Polsce pojazdu mechanicznego musi ubezpieczyć go w ramach OC. Obowiązek wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Dzięki polisie ubezpieczyciel przejmuje od sprawcy finansową odpowiedzialność za stłuczkę lub wypadek i wypłaca pieniądze należne poszkodowanym. Polskie prawo wyłącza jednak z ochrony w ramach obowiązkowego OC szereg sytuacji. Jakich?

W zdecydowanej większości przypadków wyrządzenie szkody przez kierującego pojazdem mechanicznym pociąga za sobą odpowiedzialność finansową zakładu ubezpieczeń. Ale trzeba pamiętać, że twórcy ustawy zapisali w niej cztery tzw. "wyłączenia odpowiedzialności". To sytuacje, które nie są objęte ochroną. Dotyczy to OC oferowanego we wszystkich zakładach ubezpieczeń. Nie ma od tego wyjątków, bo cała branża musi oferować ubezpieczenie zgodne z ustawą.

Reklama

Kiedy obowiązkowe OC nie chroni sprawcy?

Sytuacje nieobjęte ochroną w ramach OC wymienia art. 38 wspomnianej ustawy. W opisanych poniżej przypadkach finansowe konsekwencje zdarzenia na drodze obciążają bezpośrednio budżet właściciela samochodu, którym została wyrządzona szkoda. 

1. Szkoda z udziałem samochodów należących do jednego właściciela

Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody, które właścicielowi wyrządziła osoba prowadząca jego pojazd. Oznacza to, że z OC nie można ubiegać się o odszkodowanie za zniszczone lub uszkodzone auto, którym kierował sprawca. To nie wszystko, bo powyższe ograniczenie dotyczy także sytuacji, w których właścicielem (lub współposiadaczem) dwóch (lub więcej) zaangażowanych w szkodę samochodów jest ta sama osoba. 

 Uszkodzenia własnego samochodu można natomiast zgłosić w ramach ubezpieczenia autocasco (AC). 

2. Szkoda w przewożonych za opłatą ładunkach

W ustawie znajduje się także przepis, zgodnie z którym poszkodowany nie otrzyma odszkodowania za szkody w przewożonych odpłatnie przesyłkach lub bagażu. Przykładem takiej sytuacji jest zniszczenie rzeczy transportowanych np. przez taksówkę bagażową lub samochód kurierski.  

3. Utrata cennych rzeczy

"Cenne rzeczy" to zgodnie z ustawą:

  • gotówka,
  • biżuteria,
  • papiery wartościowe,
  • wszelkiego rodzaju dokumenty,
  • zbiory filatelistyczne czy numizmatyczne,
  • inne tego typu przedmioty.

Ich zniszczenie wskutek wypadku lub stłuczki także obciąża budżet sprawcy.  

4. Zanieczyszczenie lub skażenie środowiska

OC nie obejmuje także szkód polegających na skażeniu czy zanieczyszczeniu środowiska. Jak może do nich dojść? Jeżeli sprawca doprowadzi np. do kolizji z cysterną, z której po zderzeniu wycieknie i przedostanie się np. do gruntu lub zbiornika wodnego szkodliwa substancja. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za zniszczone mienie poszkodowanego, ale nie za szkody środowiskowe.  

W tych sytuacjach OC zadziała, ale...

Ustawa przewiduje także sytuacje, w których OC nie chroni sprawcy przed odpowiedzialnością finansową, ale poszkodowany otrzymuje odszkodowanie. To możliwe, bo po wypłacie ubezpieczyciel zwraca się do sprawcy z żądaniem zwrotu pieniędzy.  Dzieje się tak, gdy sprawca: spowodował szkodę umyślnie, prowadził pojazd pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, uciekł z miejsca zdarzenia, wszedł w posiadanie samochodu wskutek przestępstwa oraz gdy nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu. 

Co ważne - ostatnia z wymienionych sytuacji nie obowiązuje, jeżeli sprawca kierował samochodem, bo chciał uratować czyjeś życie lub prowadził pościg za przestępcą, podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa.

Pomagajmy Ukrainie - Ty też możesz pomóc

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: ubezpieczenie OC | ubezpieczenie samochodu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy