Ile zarabia kierowca przewożący materiały niebezpieczne? Jak zrobić licencję?

Wielu kierowców posiadających prawo jazdy kategorii C oraz kilkuletnie doświadczenie w branży wyrabia licencję na przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR). Sprawdzamy, jak zrobić odpowiednie uprawnienia, a także ile może zarobić kierowca.

Coraz więcej kierowców zawodowych decyduje się na zdobycie dodatkowych uprawnień, żeby uzyskać lepsze zarobki. Wielu pracodawców oczekuje od kandydatów na kierowców "dodatkowych uprawnień". Najbardziej popularnym przykładem są właśnie uprawnienia do przewozu niebezpiecznych materiałów, nazywanych ADR.

ADR - co to oznacza

Skrót ADR (fr. L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) oznacza międzynarodową konwencję dotyczącą drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Konwencja dzieli materiały niebezpieczne na 13 klas zagrożeń:

Reklama
 • Klasa 1 Materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi
 • Klasa 2 Gazy
 • Klasa 3 Materiały zapalne ciekłe
 • Klasa 4.1 Materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące i materiały wybuchowe odczulone stałe
 • Klasa 4.2 Materiały podatne na samozapalenie
 • Klasa 4.3 Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne
 • Klasa 5.1 Materiały utleniające
 • Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne
 • Klasa 6.1 Materiały trujące
 • Klasa 6.2 Materiały zakaźne
 • Klasa 7 Materiały promieniotwórcze
 • Klasa 8 Materiały żrące
 • Klasa 9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Kto może przewozić materiały niebezpieczne?

Tylko kierowcy, którzy posiadają ważne zaświadczenie ADR mogą kierowca pojazdem przewożącym towary niebezpieczne po drogach. O takie zaświadczenie może się ubiegać osoba, która skończyła 21 lat (nie dotyczy kierowców pojazdów wojskowych), posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii (kat. B lub kat. C - przewóz w cysternach), a następnie skończyła odpowiedni kurs ADR.

W Polsce rozróżnia się dwa rodzaje kursów ADR. Początkowy dotyczy osób, które ubiegają się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy, a doskonalący dotyczy osób ubiegających się o przedłużenie uprawnienia. W obu przypadkach kurs kończy się egzaminem, który trzeba zdać z wynikiem pozytywnym.

Kurs ADR - gdzie zrobić

Wystarczy znaleźć odpowiednią firmę prowadzącą kursy ADR. Listę firm posiadających uprawnienia do przeprowadzania takich kursów znajdziemy na stornie Transportowego Dozoru Technicznego (TDT). Organizator takiego kursu powinien być wpisany do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa.

Dla osób ubiegających się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy są dostępne kursy początkowe. Natomiast osoby przedłużające uprawnienia na przewóz materiałów niebezpiecznych wybierają kurs doskonalący.

Podczas kursu można uzyskać wiedzę z zakresu przepisów krajowych i umów międzynarodowych dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych. Kierowca pozyska wszystkie niezbędne informacje na temat warunków przewozu, sposobach oznakowania, warunkach załadunku i wyładunku towarów niebezpiecznych oraz wymaganiach dla pojazdów przewożących takie ładunki.

Uprawnienia ADR nie są wydawane bezterminowo. Po zaliczeniu egzaminu i uzyskaniu zaświadczenia są ważne przez okres 5 lat i respektowane we wszystkich krajach objętych umową ADR. Żeby przedłużyć zaświadczenia należy ponownie ukończyć kurs ADR w okresie 12 miesięcy przed końcem ważności aktualnych uprawnień.

Ile trwa kurs ADR?

Czas trwania uzależniony jest od rodzaju kursu:

 • podstawowy - min. 18 godzin lekcyjnych,
 • specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach - min. 13 godzin lekcyjnych,
 • specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1 - min. 8 godzin lekcyjnych,
 • specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7 - min. 8 godzin lekcyjnych.

Ile kosztuje kurs ADR?

Cena kursu jest zwykle uzależniona od szkoły i rodzaju szkolenia. Orientacyjne ceny wynoszą najczęściej:

 • podstawowy - 400 zł (przedłużenie aktualnych uprawnień - 300 zł).
 • specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach-  350 zł (przedłużenie aktualnych uprawnień - 250 zł).
 • specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1 - 350 zł
 • specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7 - 350 zł

W cenę kursu jest wliczony egzamin oraz materiały szkoleniowe, instrukcje pisemne, dostęp do podręczników oraz próbnych testów online. Do tego trzeba jeszcze doliczyć opłatę za wydanie zaświadczenia ADR - płatnego w wysokości 50,50 zł po zdaniu egzaminu na konto Urzędu Marszałkowskiego.

Jak wygląda egzamin ADR?

Każdy kurs ADR jest bezpośrednio zakończony egzaminem. Pozytywny wynik jest równoznaczny z otrzymaniem uprawnień do przewozu materiałów niebezpiecznych. Egzamin ma formę testu pisemnego, a liczba pytań jest zależna od rodzaju szkolenia:

 • egzamin podstawowy - 30 pytań.
 • egzamin specjalistyczny na klasę 1 lub 7 - 15 pytań,
 • egzamin na cysterny - 18 pytań.

Pozytywny wynik można uzyskać po udzieleniu poprawnych odpowiedzi na minimum 2/3 pytań.

Licencja ADR - ile zarabia kierowca?

Według najnowszego raportu portalu pracuj.pl przeciętne wynagrodzenie osoby pracującej na stanowisku "Kierowca ADR" wynosi 7 800 zł brutto i jest o 3 100 zł wyższe od przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: przewóz towarów | licencja | prawo jazdy | kierowcy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy