Reklama

Czy to już wrak czy jeszcze nie? Trudna sprawa

Czy jeśli w aucie długo zajmującym miejsce pod blokiem są uszkodzone reflektory i przebite koła, to kwalifikuje się on do usunięcia np. przez straż miejską?

Zapewne tak. Z przepisów wynika, że samochód może być usunięty na koszt właściciela, gdy stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska (np. wyciekają z niego płyny eksploatacyjne).

Podstawą do odholowania jest też taki stan auta, który wskazuje na jego nieużytkowanie. Jednak w tym drugim przypadku brak jest prawnych podstaw przesądzających o uznaniu samochodu za nieużywany. Straże miejskie zwykle indywidualnie analizują każdy przypadek i decydują o ewentualnym usunięciu samochodu.

Reklama

tygodnik "Motor"

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy