Warszawa to kolejne miasto, które uderza w kierowców

​W czwartek Rada Warszawy ma zająć się m.in. ustaleniem podwyżek opłat za postój pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN), wydłużeniem czasu obowiązywania strefy, czy wprowadzeniem opłaty za kolejny samochód pod tym samym adresem.

Zmianami w Strefie Płatnego Parkowania radni zajmą się na najbliższej sesji 15 października w czwartek. Pierwsza z nich to wydłużenie czasu obowiązywania postoju w SPPN z obecnych dziesięciu godzin (8.00-18.00) do dwunastu godzin (8.00-20.00) w dni robocze. Bezpłatne pozostaną trzy dni w roku: 2 maja oraz 24 i 31 grudnia.

Urzędnicy tłumaczą, że jest to podyktowane "zmieniającym się trybem życia", "strukturą podróży odbywanych na terenie m.st. Warszawy" oraz tym, że czas pracy coraz liczniejszej grupy obywateli obejmuje również godziny po 18.

"Znaczna część osób nie wraca po pracy bezpośrednio do domu, lecz załatwia sprawy w centrum, korzysta z usług i sklepów itd. (...) Sytuacja pokazuje, że popyt na miejsca postojowe po godz. 18 utrzymuje się na wysokim poziomie i ma bezpośredni wpływ na trudności mieszkańców SPPN posiadających abonament, z zaparkowaniem pojazdu pod domem" - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały radnych.

Kolejną ze zmian, którą będą zajmować się stołeczni radni to podwyższenie stawek opłat za postój w SPPN. Po wprowadzeniu ich w życie pierwsza godzina postoju ma kosztować 3,9 zł zamiast 3 zł, druga 4,6 zł zamiast 3,60 zł, a trzecia 5,5 zł zamiast 4,20 zł. Za czwartą i każdą kolejną godzinę kierowcy zapłacą 3,9 zł.

Jak przekonują urzędnicy stawki opłat w SPPN nie były zmieniane od 2008 roku, a w tym czasie wskaźnik inflacji przekroczył 20 procent, zaś przeciętne wynagrodzenie wzrosło o ok. 40 procent, dlatego podwyższenie stawek opłat za postój ma m.in. na celu poprawę dostępności miejsc postojowych na obszarze charakteryzującym się ich znacznym deficytem.

Zmiany mają obowiązywać od 4 stycznia 2021 r.

Na tym jednak nie koniec. W projekcie uchwały znalazł się także punkt poświęcony nowym zasadom wydawania abonamentów mieszkańca, uprawniających do postoju w SPPN przez rok.

Urzędnicy proponują opłatę abonamentową za pierwszy samochód w gospodarstwie domowym pozostawić na niezmienionym poziomie, tj. 30 zł rocznie, natomiast opłatę abonamentową za każdy kolejny samochód w gospodarstwie domowym podnieść do 1200 zł rocznie. Roczną opłatę abonamentową będzie można wnosić w dwóch ratach po 600 zł, przy czym drugą ratę będzie należało wnieść na 7 dni przed upływem szóstego miesiąca ważności abonamentu.

Proponują również, aby abonament mieszkańca przysługiwał wyłącznie mieszkańcom rozliczającym w Warszawie podatek dochodowy od osób fizycznych, posiadającym samochód osobowy albo inny pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony.

W związku z tym przy wydawaniu abonamentów mieszkańca, nie byłoby już można przedstawiać odpłatnych umów cywilnoprawnych o charakterze nietrwałym (np. najmu) czy umów użyczenia w formie aktu notarialnego. Jak, bowiem przekonują urzędnicy organ wydający abonament nie ma możliwości skutecznej weryfikacji takich tytułów prawnych do posiadania samochodu, co w rezultacie prowadzi do nadużyć w korzystaniu z prawa do ulgowej opłaty za postój.

Po zmianach mają także obowiązywać nowe zasady wydawania kart N+ - wydłużenie do pięciu lat maksymalnego okresu obowiązywania tak, by odpowiadał on maksymalnemu terminowi ważności karty parkingowej będącej podstawą wydania karty "N+". Jednocześnie, jak przy abonamentach mieszkańca, zaproponowano uzależnienie możliwości uzyskania karty od rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w Warszawie oraz zawężenie prawa do zerowej stawki opłat wyłącznie do przypadków użytkowania pojazdów samochodowych do tytułów o najtrwalszym charakterze. Pozostałe propozycje zmian mają charakter redakcyjny i porządkujący.

Reklama
PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy