Pogarszają się nastroje w branży motoryzacyjnej

Wskaźnik nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych oceniających bieżącą sytuację sektora wynosi 70 pkt., co oznacza spadek o 13 punktów w porównaniu z poprzednią edycją badania - wynika z raportu KPMG i PZPM. Obawy producentów wynikają m.in. z niepewności co do koniunktury gospodarczej na rynkach zachodnich i z trudności w znalezieniu specjalistów.

"Przedstawiciele firm motoryzacyjnych obecnych na polskim rynku coraz gorzej oceniają sytuację panującą w branży. Wskaźnik nastrojów menedżerów oceniających bieżącą sytuację sektora wynosi 70/100, co oznacza spadek o 13 punktów w porównaniu z poprzednią edycją badania KPMG i PZPM. Nieco gorsze nastroje niż pół roku temu panują wśród menedżerów branży motoryzacyjnej odnośnie przyszłości sektora i przyszłej sytuacji gospodarczej" - napisano w raporcie.

Wynik powyżej 50 punktów oznacza przewagę nastrojów optymistycznych nad pesymistycznymi. W odniesieniu do przyszłego okresu przekroczenie 50 pkt. oznacza poprawę względem obecnej sytuacji.

Reklama

Z badania wynika, że sytuacja w branży w ciągu najbliższego roku pozostanie bez zmian lub pogorszy się. 17 proc. przedstawicieli firm dystrybucyjnych i 18 proc. przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych uważa, że w ciągu roku sytuacja w branży ulegnie poprawie.

Autorzy raportu podają, że przyszłość branży zdecydowanie gorzej oceniają przedstawiciele firm dystrybucyjnych, wśród których aż 60 proc. spodziewa się pogorszenia lub zdecydowanego pogorszenia sytuacji branży motoryzacyjnej w Polsce. W przypadku przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych takie zdanie wyraża 29 proc. respondentów.

"Pomimo obaw sygnalizowanych przez część menedżerów na temat nadchodzącej koniunktury, blisko 2 na 3 firmy dystrybucyjne przewidują zwiększenie poziomu sprzedaży w ciągu najbliższych 6 miesięcy, a połowa prognozuje zwiększenie przychodów. Bardziej zachowawcze nastroje panują wśród producentów motoryzacyjnych, wzrost sprzedaży w kolejnym półroczu przewiduje 31 proc. ankietowanych z tej grupy, a przychodów zaledwie 19 proc." - napisano.

Większość producentów i dystrybutorów spodziewa się utrzymania poziomu zatrudnienia na obecnym poziomie w ciągu najbliższych 6 miesięcy (odpowiednio 88 proc. i 56 proc.).

"Od wielu miesięcy obserwujemy stopniowe pogarszanie się nastrojów wśród przedstawicieli branży motoryzacyjnej w Polsce. Istotnym powodem do niepokoju jest prognozowane przez ponad połowę dystrybutorów i blisko 1 na 3 firmy produkcyjne pogorszenie sytuacji w branży. Obawy producentów mogą w znacznej mierze wynikać z niepewności co do koniunktury gospodarczej na rynkach zachodnich.  Do takiego stanu rzeczy przyczyniają się również m.in. liczne zmiany przepisów prawno-podatkowych oraz trudności w znalezieniu odpowiednich specjalistów na rynku" - napisano w raporcie.

Barometr nastrojów menedżerów sektora motoryzacyjnego jest badaniem ankietowym przeprowadzonym przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i KPMG w Polsce w czerwcu 2019 r. Ankieta skierowana była do menedżerów firm produkcyjnych i dystrybutorów pojazdów, przyczep i naczep, zabudów lub podzespołów, części i akcesoriów. W badaniu internetowym wzięło udział 59 respondentów.


PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama