OC. Nowe przepisy dotyczące samochodu zastępczego

Sprawy o odszkodowania z komunikacyjnego OC będą odbywały się w sądach w całym kraju - stanowi nowelizacja ustawy, którą w piątek uchwalił Sejm. Głównym celem zmiany jest odciążenie sądów warszawskich, a przy okazji oszczędzenie poszkodowanym dojazdów na rozprawy do stolicy.

Za uchwaleniem nowelizacji głosowało 271 posłów, przeciw było 4, wstrzymało się 135 posłów.

Nowela ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zmienia właściwość sądów przy wytaczaniu powództwa o odszkodowanie z komunikacyjnego OC.

W myśl noweli - przygotowanej przez grupę posłów PSL a inspirowanej przez resort sprawiedliwości - powództwo o odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych będzie można wytoczyć wyłącznie przed sądem miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego albo przed sądem miejsca zdarzenia.

Reklama

Nowela ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Ponieważ zdecydowana większość pozywanych towarzystw ubezpieczeniowych ma siedziby w Warszawie, w wydziałach gospodarczych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w latach 2012-2014 sprawy takie stanowiły - jak podano w uzasadnieniu - od 31 proc. do 34 proc. wszystkich spraw. Zmiana dotycząca właściwości sądów ma na celu rozproszenie spraw po całym kraju i odciążenie stołecznych sędziów. Jednocześnie dzięki zmianie właściwości sądów poszkodowani z różnych rejonów Polski nie będą musieli dojeżdżać do Warszawy na rozprawy.

Jak napisano w uzasadnieniu ustawy, od kilku lat dostrzegalny jest zdecydowany napływ do sądów spraw o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego. To wynik orzecznictwa Sądu Najwyższego z 2011 r., które szeroko otworzyło dostęp do pojazdów zastępczych, nie tylko dla poszkodowanych prowadzących działalność gospodarczą, ale praktycznie dla każdego, kto utraci możliwość korzystania z pojazdu na skutek wypadku. W tej chwili zasady i stawki za wynajem pojazdu zastępczego nie są ściśle uregulowane, więc są przyczyną wielu sporów sądowych.

Początkowo poselski projekt miał szerszy zakres. Jego wstępna wersja zakładała również, że odszkodowanie za szkodę polegającą na poniesieniu kosztów najmu pojazdu zastępczego wypłaca się według stawek określonych przez Ministra Finansów w rozporządzeniu, a jeśli okres najmu pojazdu przekracza 14 dni, odszkodowanie pomniejsza się o wydatki w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów, które poszkodowany poniósłby, gdyby do szkody nie doszło. Z propozycji tej jednak zrezygnowano w trakcie prac w Komisji.

Przyczyny rezygnacji z ustalenia stawek w rozporządzeniu MF wyjaśniała posłom wiceminister tego resortu Izabela Leszczyna. Jak powiedziała, resort obawiał się, że mogłoby to spowodować ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela do wysokości stawek ustalonych w rozporządzeniu, ograniczenia zasady pełnej odpowiedzialności za szkody, a ponadto ujednolicenia i usztywnienia stawek za wynajem na maksymalnym poziomie ustalonym w rozporządzeniu.

PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy