Drożeje przejazd autostradą A2

W poniedziałku 10 stycznia o 6 rano wzrosły stawki opłat za przejazd płatnymi odcinkami autostrady A2 na trasie Nowy Tomyśl - Konin. Za każdy trzech płatnych odcinków trzeba będzie zapłacić nie 23 a 25 zł.

Spółka Autostrada Wielkopolska (AWSA) podała, że zmiana podyktowana jest rosnącymi kosztami utrzymania autostrady oraz wzrostem inflacji. Koszt przejazdu odcinkiem autostrady A2 Świecko - Nowy Tomyśl pozostanie bez zmian.

Poprzednia zmiana cen za przejazd 150-km odcinkiem autostrady A2 pomiędzy Koninem a Nowym Tomyślem nastąpiła w połowie lutego 2021 roku.

Ile zapłacimy za przejazd autostradą A2

Opłata za przejazd każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem dla kierujących motocyklami i autami osobowymi wynosi 25 zł, wcześnie było to 23 zł.

Z 34 zł do 37 zł wzrosła cena za przejazd dla kierujących pojazdami z przyczepami oraz pojazdami o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze

Reklama

Do 57 zł wzrosła opłata dla kierowców pojazdów trzeciej kategorii: pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami. Dotąd przejazd kosztował 52 zł.

87 zł, siedem złotych więcej niż dotąd, kosztuje przejazd każdym z płatnych odcinków A2 pojazdem o więcej niż̇ trzech osiach lub pojazdem o trzech osiach z przyczepą. Koszt przejazdu pojazdów ponadnormatywnych wzrósł z 230 zł do 250 zł. Wszystkie stawki zawierają podatek VAT.

Dlaczego drożeje przejazd autostradą A2?

Rzeczniczka AWSA Anna Ciamciak poinformowała, że zmiana cen podyktowana jest wzrostem kosztów utrzymania, obsługi kredytów oraz realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego.

"Rosnąca w szybkim tempie i utrzymująca się na najwyższym poziomie od 20 lat inflacja, wzrost cen w sektorze budowlanym oraz cen producenckich przekładają się na wzrost kosztów zarówno utrzymania jak i aktualnie realizowanych i planowanych inwestycji. Autostrada Wielkopolska jest najdłuższym i obecnie najstarszym odcinkiem A2. Jest także najmocniej eksploatowaną autostradą w kraju, z dużym udziałem pojazdów ciężkich. Średni dobowy ruch pojazdów na odcinku Nowy Tomyśl - Konin wynosi około 30 tys." - podała.

Rzeczniczka spółki podkreśliła, że AWSA realizuje prace modernizacyjne zgodnie z przyjętym planem i zobowiązaniami umowy koncesyjnej, aby zapewnić kierowcom wysoką jakość i bezpieczeństwo podróży. Przypomniała, że w 2021 roku przeprowadzona została modernizacja nawierzchni na węźle autostradowym Września, wymieniono kolumny alarmowe SOS, modernizowano budynki toalet na MOP oraz PPO.

Planowany jest remont nawierzchni na odcinku Nowy Tomyśl - Poznań Zachód, remont mostów i wiaduktów oraz budowa nowej bazy utrzymania we Wrześni. Rozpoczęły się prace planistyczne nad dalszą rozbudową obwodnicy Poznania o trzeci pas ruchu na odcinku Poznań Krzesiny - Poznań Wschód. Rozbudowywana jest sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz przygotowywane są rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i zwiększające bezpieczeństwa kierowców.

"Większe wpływy z tytułu zmian stawek opłat w ostatnich latach przeznaczone zostały m.in. na rozbudowę obwodnicy Poznania o trzeci pas. Inwestycja ta kosztowała ponad 200 mln zł i została sfinansowana ze środków własnych koncesjonariusza. Aktualnie natężenie ruchu w tym miejscu sięga 90 tys. pojazdów na dobę. Zaledwie co czwarty korzystający z autostradowej obwodnicy stolicy Wielkopolski płaci za przejazd" - podała Ciamciak.

Rzeczniczka poinformowała też, że AWSA pracuje nad wdrożeniem udogodnień dla kierowców podróżujących koncesyjnym odcinkiem A2 w zakresie elektronicznego poboru opłat, przy zastosowaniu odczytu tablic rejestracyjnych, tzw. videotollingu.

Autostrada Wielkopolska SA i Autostrada Wielkopolska II SA to międzynarodowe spółki koncesyjne, odpowiedzialne za budowę i eksploatację odcinka autostrady A2 o długości 255 km ze Świecka do Konina.

GDDKiA nie widzi powodu do podwyżek

Zupełnie inne zdanie na temat podwyżek na A2 ma Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Uważa ona, że wzrost stawek opłat za przejazd odcinkiem autostrady A2 Świecko - Konin jest niezasadny oraz uderzający bezpośrednio w kierowców i transport samochodowy.

Według Dyrekcji prawo do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną wynika z umowy koncesyjnej. "GDDKiA nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami stawek opłat, jeżeli są one zgodne z postanowieniami tej umowy. Niezależnie od tego, bezzwłocznie po otrzymaniu wniosku od koncesjonariusza, GDDKiA zwróciła się z prośbą o rozważenie okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę propozycji AWSA w zakresie podwyższenia stawki opłat za przejazd" - podano w komunikacie.

Dodano, że w stanowisku przesłanym do AWSA wskazano na wątpliwości w zakresie stosowanej przez spółkę strategii osiągania stawki optymalnej.

"Patrząc przez pryzmat planowanego wzrostu opłat na odcinku zarządzanym przez AWSA, należy zwrócić uwagę, że stawki na autostradach zarządzanych przez GDDKiA od lat pozostają niezmienione. Stawki opłaty za przejazd autostradami w zarządzie GDDKiA ustalone są rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r." - wskazała Dyrekcja.

W ocenie GDDiKA, zmiana stawki opłat może prowadzić do przeniesienia się części ruchu na drogi alternatywne do autostrady A2, co stoi w sprzeczności z rolą, jaką mają pełnić autostrady w systemie komunikacyjnym.

"Koncesjonariusz, ustalając kwotę podwyżki, nie wziął pod uwagę wyjątkowych okoliczności gospodarczych oraz zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej w okresie pandemii. Wprowadzenie podwyżki nie znajduje uzasadnienia w obecnej sytuacji" - oceniła Dyrekcja.

***

PAP/INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy