Reklama

Cena ważniejsza niż prestiż!

Najważniejszym kryterium, którym kierowali się Polacy dokonując w 2008 r. zakupu samochodu, była cena auta (45%).

Z kolei dla respondentów dopiero planujących zakup samochodu w 2009 r. najistotniejsza jest jego marka (42% wskazań) - wynika z badań przeprowadzonych przez TNS OBOP.

Reklama

Najważniejszym czynnikiem branym pod uwagę przy zakupie samochodu jest dla Polaków w dalszym ciągu jego cena. Niemal połowa badanych (45%) stwierdziła, że dobra, odpowiednia cena zdecydowała o tym, że wybrali daną markę kupowanego pojazdu. Aspekt cenowy był relatywnie ważniejszy dla osób najmłodszych, w wieku 18 - 29 lat. Stosunkowo mniejsze znaczenie przypisywały cenie osoby posiadające wyższe wykształcenie oraz specjaliści i osoby zajmujące stanowiska kierownicze.

Na drugim miejscu, wśród najczęściej wymienianych powodów wyboru danego samochodu, znalazła się ekonomiczność, którą wskazała jedna trzecia badanych (33%). Niskie koszty utrzymania i eksploatacji samochodu są istotnie częściej wymieniane przez osoby, które informacje na temat samochodów i motoryzacji czerpią od specjalistów: dealerów i mechaników samochodowych.

Kolejne miejsca wśród najczęściej wymienianych powodów zakupu określonego samochodu zajmują: okazyjność zakupu - 29%, prestiż marki i zaufanie do niej - 28%, dobra opinia o marce usłyszana od znajomych lub w reklamie - 25% oraz niezawodność auta - 23%. Relatywnie najrzadziej wymienianymi kryteriami wyboru auta w 2008 roku były: ekologiczność - 5%, serwis - 5% oraz nowość modelu danej marki - 1%,.

Dane dotyczące intencji zakupu samochodu w 2009 r. pokazują, że kryteria związane z prestiżem marki - 42% wskazań i wcześniejszymi doświadczeniami z marką - 30% wskazań liczą się dla Polaków bardziej w fazie planowania, niż podczas realnego zakupu. Gdy planujemy zakup samochodu, jego cena jest ważna dla zdecydowanie mniejszej grupy badanych (31%), natomiast przy realnym zakupie to cena jest najważniejsza - 45%.

Badania TNS OBOP potwierdzają, że zakup samochodu jest trudną decyzją, podczas której czynniki emocjonalne krzyżują się z możliwościami finansowymi. W fazie planowania zakupu auta większe znaczenie mają takie kryteria jak prestiż, renoma, zaufanie, wręcz przywiązanie i sympatia do określonej marki. Tymczasem podczas realnego zakupu wybory emocjonalne korygowane są przez możliwości finansowe i najważniejszym kryterium staje się cena - komentuje wyniki badania dr Magdalena Sawińska Lider Sektora Badań Rynku Motoryzacyjnego TNS OBOP.

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: zakup | Auta | prestiż

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama