Reklama

Audi podsumowuje pierwszą połowę roku

W pierwszym półroczu dostawy, przychody i zysk operacyjny osiągały poziom niższy niż w zeszłym roku. Zgodnie z przewidywaniami, konsekwencje pandemii koronawirusa stanowią poważne wyzwanie dla całej gospodarki, w tym także dla Audi.

W pierwszej połowie 2020 roku, Audi przekazało klientom na całym świecie 707 225 (2019: 906 180) pojazdów. Pomimo 22% spadku w pierwszej połowie roku z powodu pandemii, Audi wypadło lepiej niż cały rynek, który skurczył się o 28%. Dzięki wielu działaniom online, takim jak wirtualne salony sprzedaży czy nowe konsultacje na żywo, Audi i dealerzy marki pozostali w kontakcie z klientami - mimo zamkniętych salonów sprzedaży. Dostawy również idą w dobrym kierunku: w czerwcu br. Audi dostarczyło tylko 8 % samochodów mniej niż w czerwcu 2019 r. Ożywienie widać na postawie zamówień z całego świata, które są tylko nieznacznie poniżej poziomu sprzed koronawirusa.

Obraz poszczególnych rynków jest zróżnicowany: W Europie (minus 29%) i w Stanach Zjednoczonych (minus 22%) dostawy marki Audi w czerwcu były jeszcze na mocno obniżonym poziomie. W Chinach od marca widoczne jest znaczne ożywienie popytu. W maju i czerwcu marka z czterema pierścieniami w logo uzyskała tam rekordowe wyniki. Skumulowana sprzedaż na najważniejszym dla Audi jednolitym rynku jest nadal nieco niższa (o 3%) w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Głównymi motorami wzrostu w Chinach w pierwszej połowie roku były: nowe A6 L, Q2 L oraz Q5 L.

W pierwszej połowie roku przychód Grupy Audi spadł do poziomu 20 mld 476 mln euro w wyniku niższego wolumenu sprzedaży (w 2019 r.: 28 mld 761 mln euro). Marka odnotowała dobre wyniki w zakresie przychodów ze sprzedaży w pełni elektrycznego modelu Audi e-tron. Do połowy roku klientom dostarczono 16 898 egzemplarzy Audi e-tron (w 2019 r.: 9 444 egzemplarze). Dzięki temu Audi e-tron jest światowym liderem wśród niemieckich producentów pojazdów elektrycznych segmentu premium. W maju 2020 r marka z Ingolstadt stopniowo wprowadzała też na rynek model Audi e-tron Sportback.

W kontekście trudnej sytuacji rynkowej spowodowanej pandemią koronawirusa, strata operacyjna wyniosła 750 mln euro (w 2019 r.: zysk operacyjny 2 mld 300 mln euro), a operacyjna stopa zwrotu ze sprzedaży: minus 3,7% (w 2019 r.: plus 8,0%). Szeroko zakrojone działania podjęte w celu obniżenia kosztów tylko częściowo zrównoważyły spadek wyników. Negatywny wpływ na kształtowanie się wyników miała również ponowna wycena transakcji zabezpieczających. Po korekcie o pozycje specjalne związane ze sprawą emisji silników wysokoprężnych w wysokości 108 mln euro, zysk operacyjny wyniósł minus 643 mln euro (2019: 2 mld 300 mln). Skorygowana operacyjna rentowność sprzedaży wyniosła -3,1 procent (2019: 8,0).

W okresie sprawozdawczym zysk Grupy Audi przed opodatkowaniem wyniósł 86 mln euro (w 2019 r.: 2 mld 580 mln euro). Obejmuje to dochód finansowy w wysokości 836 mln euro (w 2019 r.: 280 mln euro). Głównym powodem wzrostu są wyższe dochody w wyniku sprzedaży wewnątrzgrupowej spółki Audi Electronics Venture GmbH.

Pomimo trudnej sytuacji rynkowej, przepływy pieniężne netto i płynność netto Grupy Audi utrzymały się na wysokim poziomie. Przepływy pieniężne netto wyniosły 1 mld 953 mln euro, szczególnie na tle sprzedaży (w 2019 r.: 2 mld 253 mln euro). Płynność netto utrzymuje się na wysokim poziomie 19 mld 875 mln euro (na koniec grudnia 2019 r: 21 mld 754 mln euro). W związku z pandemią koronawirusa, spółka Audi powołała grupę zadaniową ds. płynności, która ma systematycznie ograniczać wypływy środków pieniężnych i zapewniać Audi długofalową zdolność do działania. Wszystkie koszty i inwestycje niezwiązane z produktem podlegają systematycznej kontroli. Dzięki wzmocnionej dyscyplinie inwestycyjnej, Grupa Audi osiągnęła stosunek nakładów inwestycyjnych do przychodów na poziomie 2,4% (w 2019 r.: 3,0%).

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa firma zakłada, że popyt na światowych rynkach samochodów będzie w całym roku 2020 znacznie niższy. W związku z tym, Grupa Audi spodziewa się, że dostawy i przychody marki Audi będą znacznie niższe niż w 2019 r. Oczekuje się, że wynik operacyjny będzie znacząco gorszy niż w zeszłym roku, chociaż wyraźnie dodatni. Przepływy pieniężne netto prawdopodobnie będą niższe niż w zeszłym roku.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje