Uwaga - pojawią się nowe znaki drogowe

Resort infrastruktury opracował nowe, bardziej czytelne znaki drogowe dot. odcinkowego pomiaru prędkości - podało w środę Ministerstwo Infrastruktury.

Jak czytamy w komunikacie, "resort wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kierowców, opracowało nowe znaki informujące o odcinkowym pomiarze prędkości".

"Zmiana przepisów rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, ma na celu rozróżnienie oznakowania dla odcinkowego pomiaru prędkości od pomiaru punktowego" - podkreśliło ministerstwo.

Reklama

W komunikacie czytamy, że "projekty nowelizacji rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, zostały skierowane do konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych". "Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku ustaw" - dodano.

Resort wyjaśnił, że "nowy znak D-51a +automatyczna kontrola średniej prędkości+ będzie wskazywał fragment drogi objęty odcinkowym pomiarem prędkości, natomiast znak D-51b +koniec automatycznej kontroli średniej prędkości+ koniec tego odcinka. Ponadto na znaku D-51a umieszczana będzie miniatura znaku B-33, wskazująca dopuszczalną prędkość jazdy na odcinku objętym pomiarem".

"Obecnie znak D-51 stosowany jest zarówno dla pomiaru prędkości punktowego, jak też dla pomiaru odcinkowego. Oznakowanie pomiaru odcinkowego następuje przez umieszczenie tabliczki T-1a pod znakiem D-51, na której podawana jest długość odcinka pomiarowego, co nie stanowi wystarczającej informacji o obecności takiego pomiaru prędkości na drodze. Stąd potrzeba bardziej precyzyjnego poinformowania kierujących o odmiennym niż zazwyczaj sposobie wykonywania pomiaru" - podano w komunikacie.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy