Reklama

Straż miejska łamała przepisy

Używanie przez strażników miejskich fotoradarów jest niezgodne z konstytucją.

Z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą przepisu przyznającego straży miejskiej i gminnej uprawnienia do używania tzw. fotoradarów i karania kierowców mandatami karnymi wystąpił rzecznik praw obywatelskich.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym przyznaje strażnikom uprawnienia do podjęcia decyzji o przemieszczeniu lub usunięciu pojazdu z drogi w sytuacji, gdy został on postawiony w miejscu niedozwolonym. Ponadto mogą oni unieruchomić pojazd, stosując blokadę na koła. Zdaniem RPO, ustawa nie przyznaje natomiast straży gminnej innych uprawnień do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego.

Reklama

Tymczasem minister spraw wewnętrznych i administracji rozporządzeniem w sprawie kontroli ruchu drogowego upoważnił straż do kontroli ruchu drogowego w zakresie przekraczania dozwolonej prędkości, mierzonej wyłącznie przy użyciu fotoradarów.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zawarte w kodeksie drogowym upoważnienie do wydania kwestionowanego rozporządzenia nie zawiera pozwolenia na przyznanie strażnikom dalszych, nieprzewidzianych w ustawie, kompetencji w zakresie czynności kontroli ruchu drogowego. Minister spraw wewnętrznych i administracji przekroczył więc granice upoważnienia ustawowego, co narusza konstytucję.

- Na pewno wzmocnienie środków kontroli wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Uprawnienie takie musi być przyznane zgodnie z prawem - podkreślali sędziowie TK.

- Sytuacja osób już ukaranych mandatem się nie zmieni po wyroku Trybunału - mówił podczas rozprawy Piotr Sobota, przedstawiciel RPO.

W przypadku stwierdzenia niezgodności z konstytucją przepisu prawa niekiedy istnieją podstawy do wznowienia zakończonych już postępowań.

- Każdy sąd sam zdecyduje, czy w danej rozpoznawanej przez niego sprawie istnieją podstawy do wznowienia postępowania - mówił sędzia sprawozdawca, Mirosław Wyrzykowski.

W Sejmie trwają aktualnie prace nad nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Gazeta Prawna

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy