Poprawa bezpieczeństwa na drogach priorytetem policji

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, walka z przestępczością gospodarczą, szybsza i skuteczniejsza reakcja policjantów na zgłoszenia mają być priorytetami policji na 2015 r.

W piątek w Warszawie kończy się trwająca dwa dni odprawa kadry kierowniczej policji. Jej tematami oprócz podsumowania i oceny stanu bezpieczeństwa w Polsce były też m.in. priorytety policji na kolejne lata.

Z danych KGP wynika m.in., że w 2014 r., w porównaniu do 2013 r. zmalała nie tylko liczba przestępstw ogółem (z 1 063 906 na 915 tys. 083), ale także liczba przestępstwem kryminalnych w poszczególnych kategoriach - począwszy od zabójstw, gwałtów przez rozboje, kradzież i kradzieże aut.

Z raportu do którego dotarła PAP wynika, że w ciągu ostatnich 10 lat średnia, dzienna liczba przestępstw popełnianych w Polsce spadła z 4003 do 2507. Z kolei jeśli chodzi o przestępstwa kryminalne to od 2004 do 2014 roku ich średnia dzienna liczba spadła z prawie 3 tysięcy do 1736.

Reklama

Przykładowo w 2004 roku policjanci odnotowywali, średnio każdego dnia 140 kradzieży aut, w 2014 roku takich zgłoszenie, średnio, każdego dnia mieli 39; zdecydowanie zmniejszyła się też liczba rozbojów - z średnio 133 dziennie w 2004 r. do średnio 38 w 2014. O prawie połowę zmniejszyła się również liczba kradzieży, a o prawie 2/3 kradzieży z włamaniem.

Co ma być priorytetami polskiej policji w 2015 r.? Według informacji PAP m.in. doskonalenie obsługi obywateli, czyli osób, które zgłaszają różnego rodzaju przestępstwa. Chodzi o to, by reakcja funkcjonariuszy na różnego rodzaju zdarzenia była szybsza i skuteczniejsza.

Kolejnym priorytetem są działania związane z poprawą bezpieczeństwa na polskich drogach. Z danych policji, wynika że w 2014 r. doszło do 34 tys. 604 wypadków, w których zginęło 3171 osób, a 42 177 zostało rannych. Zatrzymano w sumie 140 tys. 182 pijanych kierowców. To najniższe dane w ostatnich 20 lat. Mimo to poprawa tej sytuacji jest jednym z głównych celów, które kierownictwo policji stawia przed formacją.

W pierwszym kwartale 2014 r. szef policji zalecił m.in., by funkcjonariusze częściej stosowali zapis Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym policjant może zatrzymać prawo jazdy i wystąpić do sądu z wnioskiem o ukaranie kierowcy zakazem prowadzenie pojazdu na co najmniej kilka miesięcy.

Priorytetami ma być też skuteczniejsza walka z przestępczością gospodarczą oraz poprawa warunków służby i pracy policjantom oraz pracownikom policji. Wprowadzane mają być m.in. nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne.

Jednym z głównych celów ma być też zabezpieczanie imprez m.in. sportowych. Z danych KGP wynika, że zabezpieczanie meczów w 2014 r. kosztowało policję ponad 34,6 mln zł; z kolei zabezpieczenie przejazdów kibiców pochłonęło blisko 7 mln zł. 

W 2015 roku kończy się też trzyletni okres obowiązywania "Priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2013 - 2015". Będą tworzone nowe na lata 2016 - 2018, m.in. przy współpracy biur KGP oraz komend wojewódzkich policji i KSP. Wśród wyzwań ma znaleźć się m.in. cyberprzestępczość.

Jak oceniasz cele policji? Dyskutuj!

PAP
Dowiedz się więcej na temat: bezpieczeństwo

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy