Reklama

NOWE TABLICE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej od 1 maja br. zmianie uległy przepisy dotyczące rejestracji i oznaczenia pojazdów. Jest to jeden z elementów procesu ujednolicania polskich norm z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Wszyscy rejestrujący swoje pojazdy od dnia 1 maja br. czynią to w oparciu o nowe przepisy. Zmiany dotyczą nie tylko samej procedury, ale przede wszystkim tablic rejestracyjnych. Teraz posiadają one białe, odblaskowe tło i czarne liternictwo.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej od 1 maja br. zmianie uległy przepisy dotyczące rejestracji i oznaczenia pojazdów. Jest to jeden z elementów procesu ujednolicania polskich norm z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Wszyscy rejestrujący swoje pojazdy od dnia 1 maja br. czynią to w oparciu o nowe przepisy. Zmiany dotyczą nie tylko samej procedury, ale przede wszystkim tablic rejestracyjnych. Teraz posiadają one białe, odblaskowe tło i czarne liternictwo.

Od dnia 1 maja br. rejestrujący swoje pojazdy obywatele RP otrzymują nowe tablice rejestracyjne.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej od 1 maja br. zmianie uległy przepisy dotyczące rejestracji i oznaczenia pojazdów. Jest to jeden z elementów procesu ujednolicania polskich norm z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Wszyscy rejestrujący swoje pojazdy od dnia 1 maja br. czynią to w oparciu o nowe przepisy. Zmiany dotyczą nie tylko samej procedury, ale przede wszystkim tablic rejestracyjnych. Teraz posiadają one białe, odblaskowe tło i czarne liternictwo.

Reklama

Tablica samochodowa zwyczajna przyjmuje formę prostokątu o wymiarach 520 x 114 mm (jednorzędowa) lub 305x214 mm (dwurzędowa). Z lewej strony jednorzędowej, zaś w górnym lewym rogu dwurzędowej znajduje się polska flaga oraz napis PL. Pierwsza litera na tablicy stanowi wyróżnik województwa, druga lub druga i trzecia wyróżnik powiatu. Dalej następuje po sobie pięć cyfr w przedziale od 00001 do 99999 lub litera i trzy cyfry w przedziale od 001 do 999 stanowiące wyróżnik pojazdu.

Na tablicach motocyklowych zwyczajnych (190x150 mm) pierwsza litera stanowi wyróznik województwa, druga lub druga i trzecia wyróżnik powiatu, zaś cztery cyfry w przedziale od 0001 do 9999 lub jedna litera i trzy cyfry w przedziale od 001 do 999 wyróżnik pojazdu.

Pierwsza litera na tablicy motorowerowej zwyczajnej (140x114 mm) stanowi wyróżnik województwa , druga lub druga i trzecia wyróżnik powiatu, zaś cztery cyfry w przedziale od 0001 do 9999 lub litera i trzy cyfry w przedziale od 001 do 999 wyróżnik pojazdu.

Wyróżnik pojazdu określany jest przez organ rejestrujący, który operując literami musi pamiętać o tym, iż w przypadku liter: B,D,I,O i Z zachodzi możliwośc pomylenia ich z cyframi i w związku z tym nie mogą być stosowane.

Zgodnie z nowymi przepisami istnieje możliwośc otrzymania tablic indywidualnych, a więc takich które zamiast opisanego powyżej kodu stosują dowolnie wybrane przez właściciela słowo. Tablica taka o wymiarach: 305x214 mm (dwurzędowa) oraz 520x114 mm (jednorzędowa) składa się z dwóch cyfr (wyróżnik województwa) oraz liter w liczbie od 3 do 5 (dwie ostatnie mogą zostać zastąpione cyframi).

Na wszystkich wymienionych powyżej tablicach muszą znaleźć się stosowne znaki legalizacyjne. Wykonane ze specjalnej samoprzylepnej folii wielowarstwowej ulegają zniszczeniu podczas próby ich oderwania z tablic. Tło znaków legalizacyjnych jest metalizowane, zaś kolor liter czarny. Naklejki posiadają widoczny pod odpowiednim kątem hologram (kolorowe wzory + napis Polska znak legalizacyjny) oraz stylizowane znaki RP. Znaki legalizacyjne to trzy nalepki. Dwie naklejane bezpośrednio na tablice (przednią i tylną), jedna wklejana w dowód rejestracyjny. Odzyskanie zniszczonych lub skradzionych znaków legalizacyjnych będzie możliwe po złożeniu odpowiedniego wniosku. Wówczas organ rejestrujący ma obowiązek wydania wtórnika.

Na tablicach tymczasowych, bo istnieją i takie, umieszczana jest specjalna, wykonana z wielowarstwowej folii samoprzylepnej, okrągła nalepka. Jej tło jest czerwone, litery zaś białe. Liczby umieszczone na obwodzie naklejki oznaczają miesiąc roku, zaś liczby wewnątrz dwie ostatnie cyfry roku. Wszystko po to, aby istniała możliwość szybkiego określenia daty ważności tablic.

Nowe tablice muszą odpowiadać surowym normom. Powinny być starannie wykończone i pozbawione ostrych krawędzi. Na tylnej tablicy powinien znaleźć się trwały znak identyfikacyjny producenta, wykonany jednak techniką bez widocznego na powierzchni blachy przetłoczenia. Tablice powinny także wykazywać stosowną odporność na wysokie temperatury, działanie wody oraz promieni świetlnych.

Oprócz dwóch tablic (przedniej i tylnej) oraz znaków legalizacyjnych rejestrujący otrzymuje także nalepkę kontrolną (50x100 mm, kolor metalizowany), którą musi nakleić w dolnym prawym rogu przedniej szyby. Z lewej strony nalepki znajduje się flaga polska, pod nią zaś napis PL. Oczywiście jest ona chroniona przed sfałszowaniem holograficznie (m.in. stylizowane znaki RP). W centralnej jej części wpisany zostaje numer rejestracyjny samochodu.

Oprócz wyżej opisanych tablic rejestracyjnych istnieje cała ich gama (m.in. samochodowa zabytkowa, motocyklowa zabytkowa, tymczasowa badawcza i.t.p.). Prawdopodobnie wymowy tych tablic będziemy uczyć się przez kilka najbliższych lat.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: nowe przepisy | Czarne | procedury | znaki | województwa | pojazdy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy