Zmiany w likwidacji punktów karnych

Od przyszłego roku znikają szkolenia redukujące 6 punktów karnych. Zamiast tego będą droższe kursy reedukacyjne.

Punkty można zlikwidować na starych zasadach po raz ostatni. Co prawda nowe przepisy, likwidujące szkolenia, zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2017 r., jednak trzeba się spieszyć, ponieważ szkolenie można odbywać nie częściej niż co pół roku. Istnieje więc ostatnia szansa na zlikwidowanie 6 punktów karnych.

Warto płacić

Według obecnych przepisów ze szkolenia nie mogą korzystać tylko kierowcy w okresie pierwszego roku od otrzymania prawa jazdy. Ci z dłuższym stażem, mogą uczestniczyć, jeśli otrzymali nie więcej niż 24 pkt. i nie mniej niż 6 pkt. karnych.

Reklama

Niestety, za szkolenie trzeba zapłacić, w zależności od WORD-u - około 400 zł. Z punktu widzenia kierowcy jest to jednak opłacalne, ponieważ szkolenie (w sumie 6 godzin lekcyjnych po 45 min) z policjantem i psychologiem likwiduje 6 punktów karnych.

Uwaga! Z ewidencji są odejmowane najstarsze punkty. Jeśli więc zbliża się rok od ich otrzymania, nie warto iść likwidować, ponieważ wkrótce przedawnią się same.

Warto pamiętać, że jeśli kierowca posiadający prawo jazdy powyżej roku otrzyma 25 punktów lub więcej, to czeka go skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji (czyli ponowny egzamin na prawo jazdy - teoretyczny i praktyczny) oraz badanie psychologiczne w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania.

Długo i kosztownie

Od stycznia zniknie możliwość szkoleń redukujących punkty karne. Kierowca, który przekroczy dozwolony limit, zostanie skierowany na kurs reedukacyjny do WORD (obecnie trafia na egzamin). Ten będzie trwał 4 dni i kosztował do 500 zł. Na jego odbycie kierowca będzie miał 6 tygodni, w dodatku będzie musiał wykonać badania psychologiczne (koszt do 200 zł).

Po kursie wszystkie punkty, które zgromadził kierowca, zostaną wykasowane. Jest jednak pułapka. Jeśli dana osoba ponownie przekroczy limit punktów w ciągu 5 lat, straci prawo jazdy. By je odzyskać, zanim trafi na egzamin, będzie musiała zapisać się do auto szkoły.

Zmiany w sposobie likwidowania punktów karnych

JEST BĘDZIE OD 2017 R.
Szkolenie w WORD likwiduje z konta kierowcy maksymalnie 6 punktów karnychKurs reedukacyjny w WORD likwiduje z konta kierowcy wszystkie punkty karne
Szkolenie likwidujące punkty jest dobrowolne, kierowca przechodzi je z własnej inicjatywy Kurs redukujący jest obowiązkowy dla kierowców, którzy przekroczyli limit punktów
Kierowca może korzystać ze szkolenia nie częściej niż raz na pół roku Kierowca jest kierowany na kurs maksymalnie raz na 5 lat
Koszt szkolenia wynosi ok. 400 zł. Może się różnić w zależności od WORD Maksymalna stawka za kurs oraz obowiązkowe badanie psychologiczne to 700 zł
Szkolenie trwa 6 godzin lekcyjnych, obejmujących zajęcia z policjantem i psychologiem Kurs będzie trwał 28 godzin, czyli około 4 dni

JAK ZLIKWIDOWAĆ PUNKTY KARNE

Sprawdź stan konta punktowego

Przed odbyciem szkolenia warto sprawdzić stan konta, a także datę przyznania punktów. Ponieważ likwidowanych jest 6 najstarszych, istnieje szansa, że wkrótce przedawnią się same (po roku od otrzymania). Stan konta punktowego można sprawdzić w komendzie wojewódzkiej policji, w wydziałach ruchu drogowego lub komisariatach. Jeśli kierowca zażąda informacji na piśmie, będzie musiał zapłacić 17 zł.

Weź udział w szkoleniu

Na szkolenie trwające 6 godzin lekcyjnych trzeba zabrać ze sobą prawo jazdy i dowód osobisty. Przez trzy godziny lekcyjne (po 45 minut) kierowcy słuchają policjanta, czasem też oglądają drastyczne filmy czy zdjęcia z wypadków. Druga część szkolenia to pogadanka z psychologiem o zachowaniach na drodze.

Wymazanie punktów z konta

Po szkoleniu WORD wystawia dwa zaświadczenia. Jedno dostaje kierowca, drugie trafia na policję, która po jego otrzymaniu odejmuje 6 punktów karnych.

Tekst: Sebastian Sulowski, zdjęcia: Andrzej Bieńkowski; "Motor" 32-33/2016

Parkujesz na klepisku? Grozi ci mandat nawet do 500 zł! – PRZEPISY

Światła i kierunkowskazy: jak i kiedy używać, najczęstsze błędy, mandaty i punkty – KODEKS RUCHU DROGOWEGO

Motor
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama