Wtórniki dla kierowcy

Utracone dokumenty, tablice rejestracyjne czy nalepki legalizacyjne można zastąpić duplikatami. Jak załatwić formalności, jak długo to trwa i ile kosztuje?

Zniszczone, skradzione lub zgubione dokumenty albo tablice rejestracyjne to spory problem - praktycznie uniemożliwiają korzystanie z auta. Po duplikaty generalnie należy się wybrać tam, gdzie wyrobione zostały oryginały - np. do wydziału komunikacji właściwego dla miejsca zarejestrowania auta, agenta, który wystawił polisę ubezpieczeniową, lub do zakładu montażu instalacji gazowej.

Termin załatwienia sprawy zależy od jej rodzaju. W przypadku czynności załatwianych w urzędach maksymalne okresy oczekiwania wyznaczone są w ogólnych przepisach, zwykle jednak sprawę udaje się załatwić od ręki (gdy dokument może być wystawiony na miejscu) lub szybciej niż wynosi przyjęty limit (ale czekać trzeba, gdyż np. prawo jazdy lub tablice rejestracyjne zamawiane są poza urzędem). Jeśli potrzebujemy duplikatu dokumentu wystawionego przez firmę (np. ubezpieczyciela lub firmę montującą LPG), terminy są umowne, co w praktyce oznacza "od ręki". Podobnie jest z cenami, np. za wystawienie duplikatu świadectwa homologacji montażu firmy liczą sobie zwykle od 50 do 150 zł, wtórniki potwierdzenia zawarcia umowy OC otrzymuje się bezpłatnie. Koszt załatwienia sprawy we wszystkich wydziałach komunikacji jest taki sam, narzucony przez stosowne przepisy.

Miejsce składania wniosków, wymagane dokumenty, termin załatwienia sprawy i koszt wyrobienia wtórników

TYP WTÓRNIKAGDZIEWYMAGANE DOKUMENTYCZASKOSZT
DOWÓD REJESTRACYJNYwydział komunikacjidowód rejestracyjny (jeśli został uszkodzony lub zapełniony), zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów, karta pojazdu, OC, dowód tożsamoścido 30 dni73,50 zł*
KARTA POJAZDUwydział komunikacjidowód rejestracyjny, dowód tożsamości, OCdo 14 dni75,50 zł
NALEPKA KONTROLNAwydział komunikacjidowód rejestracyjny, dowód tożsamości, OCod ręki19 zł
ZNAK LEGALIZACYJNYwydział komunikacjidowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne, oświadczenie o okolicznościach utraty znakówod ręki12,50 zł
PRAWO JAZDYwydział komunikacjiaktualna fotografia, oświadczenie o okolicznościach utraty dokumentudo 30 dni100,50 zł
POWZWOLENIE CZASOWEwydział komunikacjidowód tożsamości, OCod ręki19 zł
POTWIERDZENIE OCagent lub oddział ubezpieczycieladowód rejestracyjny lub dowód tożsamościod rękibezpłatnie
LEGALIZACJA BUTLI LPGTransportowy Dozór Technicznywniosek z danymi osobowymi i pełnymi danymi identyfikacyjnymi butliok. 30 dni65 zł
HOMOLOGACJA MONTAŻU LPGzakład montażu LPGwniosek z danymi osobowymi i danymi samochoduod ręki50-150 zł
TABLICE REJESTRACYJNEwydział komunikacjidowód rejestracyjny, tablica/tablice jeśli nie zostały utracone, oświadczenie o okolicznościach utraty tablic, dowód tożsamości, OCkilka dni     
z flagą Unii Europejskiej53 zł za jedną, 93 zł za dwie
z flagą Polski93 zł (wymiana na białe z flagą UE)
czarne180,50 zł (wymiana na białe z flagą UE)
z nową numeracją185,50 zł
*54,50 zł, gdy w dowodzie brakuje miejsca na pieczątki z badań, a aktualne badanie techniczne jest jeszcze ważne

Tekst: Bartosz Zienkiewicz, zdjęcia: archiwum; "Motor" 13/2015

Terminy dla kierowcy - PORADY

Motor