Ulga PIT na samochód. Jak odliczyć i kto może z niej skorzystać?

Z ulgi rehabilitacyjnej, czyli odliczenia części poniesionych wydatków na samochód, mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, a także ich opiekunowie. Istnieją dwa rodzaje wydatków, które można odliczyć. Ile kosztów można odliczyć rozliczając PIT w 2024 roku?

Celem ulgi jest częściowe zrekompensowanie wydatków związanych z użytkowaniem samochodu, który jest niezbędny do poruszania się osoby niepełnosprawnej. Niezależnie od tego, czy chodzi o dojazd do pracy, na zakupy czy badania osoby niepełnosprawne (lub te, które się nimi opiekują) mają prawo do odliczenia części lub wszystkich kosztów poniesionych w związku z przejazdami.

Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Z ulgi rehabilitacyjnej na samochód mogą skorzystać:

Reklama
  • Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • Osoby niepełnosprawne ze schorzeniami narządu ruchu,
  • Podatnicy, którzy utrzymują osobę niepełnosprawną (w tym dziecko) w wieku do 16. roku życia, legitymującą się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Wydatki poniesione na samochód - na przykład przystosowanie go do spełniania potrzeb osoby niepełnosprawnej - to tzw. wydatki nielimitowane. Urząd skarbowy nie wyznaczył górnej granicy tego rodzaju przeróbek, bo też trudno o jednoznaczną kwotę - liczba modyfikacji zależy przecież od rodzaju niepełnosprawności i posiadanego budżetu.

Wydatki limitowane to te, które dotyczą samej eksploatacji pojazdu. Chodzi więc o koszty paliwa, napraw czy ubezpieczenie OC. Niestety, maksymalny limit, jaki ustaliła skarbówka to zaledwie 2280 zł. Jak podaje Ministerstwo Finansów, zainteresowani ulga muszą spełnić kilka warunków:

  • ulga przysługuje tylko tym osobom, które są właścicielami lub współwłaścicielami samochodu osobowego, nie dotyczy to innych środków transportu,
  • stosowanie odliczenia dotyczy wyłącznie właścicieli (współwłaścicieli) samochodów - inny tytuł prawny do samochodu, np. umowa najmu, leasingu, użyczenia nie uprawnia do ulg,
  • nie ma natomiast wymogu, aby osoba korzystająca z ulgi posiadała prawo jazdy i użytkowała samochód jako kierowca, nie musi być też wpisana do dowodu rejestracyjnego.

Czy trzeba zbierać dowody poniesionych kosztów?

Z art. 26 ust. 7c ustawy o PIT wynika, że w przypadku wydatków na używanie samochodu osobowego nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednak ten sam przepis mówi, że na żądanie organów podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia. To oznacza, że korzystający z ulgi powinien potrafić udowodnić poniesienie danych wydatków. Lepiej więc zbierać np. faktury za paliwo czy serwis, by w razie potrzeby móc pokazać je fiskusowi.

Ile wynosi ulga rehabilitacyjna dla małżeństwa?

Jeśli na przykład para niepełnosprawnych małżonków posiada samochód, to każdemu z nich przysługuje ulga, łącznie mogą więc odliczyć 4560 zł. Jeśli natomiast rodzic chce odliczyć koszty za więcej niż jedno dziecko, to może to zrobić, ale wtedy limit ulgi wynosi 2280 zł. Od 1 lipca 2023 r. z ulgi rehabilitacyjnej na samochód mogą też skorzystać dziadkowie, którzy mają na utrzymaniu wnuków z niepełnosprawnością i odwrotnie - wnukowie, którzy utrzymują dziadka lub babcię z niepełnosprawnością.

Jak rozliczyć ulgę rehabilitacyjną w 2024 roku?

Aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód, należy:

  • Złożyć zeznanie podatkowe PIT-36 (np. umowa o pracę), PIT-37 (np. np. prowadzenie działalności gospodarczej) lub PIT-28 (działalność opodatkowana ryczałtem)
  • W załączniku PIT/O wykazać poniesione wydatki.
INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: ulga rehabilitacyjna
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy