Ulga na samochód dla osoby niepełnosprawnej 2023. Jak ją rozliczyć w PIT?

Osoba niepełnosprawna lub podatnik opiekujący się osobą niepełnosprawną może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód podczas rozliczania PIT. Dotyczy to nie tylko wydatków poniesionych na dojazdy do lekarza, zabiegi i turnusy rehabilitacje, ale również codziennych kosztów związanych z eksploatacją auta. Co dokładnie obejmuje ulga na samochód i jak ją obliczyć w PIT? Wyjaśniamy.

Co to jest ulga na samochód?

Ulga rehabilitacyjna na samochód to jedno z odliczeń, które dostępne są dla osób dotkniętych niepełnosprawnością lub ich opiekunów. Umożliwia ona częściowe odliczenie kosztów użytkowania auta osobowego związanych z codzienną eksploatacją pojazdu na dojazdy do pracy, lekarza oraz na turnusy rehabilitacyjne i zakupy.

Z ulgi rehabilitacyjnej na samochód może skorzystać osoba mająca status niepełnosprawnej. Za taką uznaje się:

Reklama
 • osobę posiadającą orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
 • osobę pobierającą np. rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną,
 • osobę, która nie ukończyła 16 roku życia posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności,
 • osobę posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności wydawane przez uprawniony organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Druga grupa osób uprawnionych do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej na samochód to osoby mające na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością. Mogą to być dzieci własne i przysposobione, rodzice, współmałżonek, teście, rodzeństwo, pasierbowie, a także macocha, ojczym, zięć oraz synowa.

Co obejmuje ulga rehabilitacyjna?

W ramach ulgi rehabilitacyjnej na samochód osoba niepełnosprawna ma prawo odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne oraz na ułatwiające wykonywanie czynności życiowych. Koszty dzielą się na dwa rodzaje - wydatki limitowane i wydatki nielimitowane.

Do wydatków limitowanych (odliczeniu od podatku podlega tylko część wydatkowanej kwoty) należą:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • utrzymanie psa asystującego,
 • używanie samochodu osobowego (własność osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna) w celach ułatwiania czynności życiowych osobie niepełnosprawnej, np. przewóz na konieczne zabiegi rehabilitacyjne,
 • zakup leków,

Z kolei do nielimitowanych wydatków (odliczeniu od podatku podlega cała wydatkowana kwota) zaliczyć należy koszty poniesione m.in. na:

 • przystosowanie samochodu osobowego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych,
 • domowa opieka pielęgniarska dla osób niepełnosprawnych przewlekle chorych.

Jak obliczyć ulgę na samochód w PIT?

Odliczenia związane z ulgą na samochód dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Należy pamiętać, że konieczne jest dołączenie formularza PIT/O, który będzie zawierał informacje o odliczeniach.

Odliczenia można zrobić:

 • od dochodu, który podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych (skala podatkowa),
 • od przychodu, który podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Trzeba pamiętać, że w ramach ulgi rehabilitacyjnej nie można odliczyć wydatków, które w całości zostały sfinansowane przez:

 • Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON),
 • Zakładowy Fundusz Aktywności (ZFA),
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),
 • Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ),
 • Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane z tych funduszy, odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną z tych funduszy lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Czytaj też:

Nowe zasady korzystania z prywatnego auta w pracy. Od dziś opłaca się bardziej

Każdy prędkościomierz przekłamuje, także twój. Tak sprawdzisz jak bardzo

Ten druczek pozwoli zaoszczędzić nawet 1500 zł. Pobierz i zachowaj

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: ulga rehabilitacyjna
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama