Taryfikator mandatów 2012

Aktualne stawki mandatów za wykroczenia drogowe:

Aktualne stawki mandatów za wykroczenia drogowe:

Przepisy o ruchu pieszych

 • Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd:
  - na przejściach dla pieszych: 50 zł
  - w miejscach innych niż przejścia dla pieszych: 100 zł
 • Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi: 100 zł
 • Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni: 50 zł
 • Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych: 50 zł
 • Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi:
  - na obszarze zabudowanym: 50 zł
  - na obszarze niezabudowanym 100 zł
 • Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko: 50 zł
 • Przebieganie przez jezdnię: 50 zł
 • Chodzenie po torowisku: 50 zł
 • Wchodzenie na torowisko gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie: 50 zł
 • Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza: 50 zł
 • Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi: 50 zł
 • Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim: 50 zł
 • Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko: 50 zł
 • Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych: 50 zł
 • Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów: 50 zł

Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

 • Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu: 150 zł
  Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem: 100 zł
 • Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem: 250 zł
 • Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy: 100 zł
 • Przewożenie dziecka w pojeździe:
  - poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci: 150 zł
  - w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera: 150 zł
 • Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa: 100 zł
 • Nieużywanie hełmu ochronnego podczas jazdy motocyklem lub motorowerem: 100 zł
 • Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego: 100 zł
 • Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem: 150 zł
 • Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem: 200 zł
 • Wjeżdżanie na pas między jezdniami: 100 zł
 • Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego: 150 zł
 • Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze: 150 zł
 • Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego: 300 zł

Włączanie się do ruchu

 • Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu: 300 zł
 • Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym: 200 zł
 • Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego: 200 zł

Prędkość i hamowanie

 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
  - do 10 km/h: do 50 zł
  - o 11-20 km/h: od 50 do 100 zł
  - o 21-30 km/h: od 100 do 200 zł
  - o 31-40 km/h: od 200 do 300 zł
  - o 41-50 km/h: od 300 do 400 zł
  - o 51 km/h i więcej: od 400 do 500 zł
 • Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie: od 100 do 300 zł
 • Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym: od 50 do 200 zł
 • Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi: 200 zł

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

 • Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić: od 200 do 400 zł
 • Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych: 200 zł
 • Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru: 200 zł
 • Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem: 150 zł
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu: 250 zł

Wymijanie, omijanie i cofanie

 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu: 500 zł
 • Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu: 250 zł
 • Utrudnianie ruchu podczas cofania: od 50 do 200 zł
 • Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach: 200 zł

Wyprzedzanie

 • Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi: 200 zł
 • Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi: 200 zł
 • Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy:
  - ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu: 250 zł
  - kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania: 250 zł
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia: 300 zł
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi: 300 zł
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach: 300 zł
 • Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi: 300 zł
 • Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu: 300 zł
 • Wyprzedzanie z niewłaściwej strony: 200 zł
 • Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym: 350 zł
 • Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia: 100 zł
 • Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym: 300 zł

Przecinanie się kierunków ruchu

 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu: 350 zł
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną: 350 zł
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni: 350 zł
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów: 350 zł
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią: 350 zł
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić: 350 zł
 • Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej: 350 zł
 • Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe: 300 zł
 • Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku: 100 zł
 • Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone: 300 zł
 • Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 300 zł
 • Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym: 250 zł
 • Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy: 100 zł
 • Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 300 zł

Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

 • Niewłączanie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza: 200 zł
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe - to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni: 100 zł
 • Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych: 100 zł
 • Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym: 100 zł
 • Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza: 100 zł

Holowanie

 • Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący bez wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem: 250 zł
 • Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe: 250 zł
 • Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach: 250 zł
 • Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony: 250 zł
 • Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego: 250 zł
 • Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą): 250 zł
 • Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:
  - niewłączanie w pojeździe holującym świateł mijania: 100 zł
  - nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym: 150 zł
  - brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego: 150 zł
  - niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym: 100 zł
  - niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania: 50 zł

Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt

 • Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku: 50 zł
 • Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić: 50 zł
 • Nieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych: 50 zł
 • Nieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku: 50 zł
 • Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu: 50 zł
 • Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru: 200 zł
 • Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach: 50 zł
 • Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów: 100 zł
 • Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych: 50 zł
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni: 100 zł
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem: 100 zł
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek: 50 zł
 • Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi: 100 zł
 • Pędzenie zwierząt płochliwych niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować: 50 zł
 • Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi: 50 zł
 • Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt: 50 zł
 • Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia: 50 zł
 • Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach: 50 zł
 • Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość: 50 zł
 • Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni: 50 zł
 • Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów: 50 zł
 • Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią: 50 zł
 • Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku: 50 zł
 • Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt: 50 zł

Autostrady i drogi ekspresowe

 • Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej: 300 zł
 • Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej: 300 zł
 • Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone: 250 zł
 • Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu: 300 zł
 • Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu: 300 zł
 • Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej: 300 zł

Zatrzymanie i postój

 • Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu: od 100 do 300 zł
 • Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego: 100 zł
 • Zatrzymywanie pojazdu:
  - na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania: 300 zł
  - na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi: od 100 do 300 zł
  - w tunelu, na moście lub na wiadukcie: 200 zł
  - na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię: 100 zł
  - na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni: 100 zł
  - w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania: 100 zł
  - przy lewej krawędzi jezdni: 100 zł
  - na pasie między jezdniami: 100 zł
  - w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości: 100 zł
  - w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu: 100 zł
  - na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru: 100 zł
 • Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku: 150 zł
 • Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku: 100 zł
 • Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej: 100 zł
 • Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym: od 150 do 300 zł
 • Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd: 100 zł
 • Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu: 100 zł
 • Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską: 100 zł
 • Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone: 100 zł
 • Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m: od 200 do 300 zł

Używanie świateł zewnętrznych

 • Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu: 200 zł
 • Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu: 100 zł
 • Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej: 100 zł
 • Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby: 200 zł
 • Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności: od 150 do 300 zł
 • Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami: 200 zł
 • Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych: 100 zł
 • Używanie "szperacza" podczas jazdy: 100 zł

Używanie pojazdów w ruchu drogowym

 • Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym: 300 zł
 • Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim: 200 zł
 • Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych: 200 zł
 • Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne: 100 zł
 • Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu: 50 zł
 • Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi: 100 zł
 • Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem: 100 zł
 • Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe: 200 zł
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:
  - kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież: 200 zł
  - oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone: 50 zł
  - kierującego innym pojazdem: 200 zł
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby: 200 zł
 • Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych: 200 zł
 • Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych: 200 zł
 • Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego: 100 zł
 • Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic: 50 zł
 • Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem: do 300 zł
 • Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji: 100 zł
 • Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany: 100 zł
 • Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym: 100 zł

Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep

 • Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne: 200 zł
 • Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony: 100 zł
 • Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób: 150 zł
 • Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy: 200 zł
 • Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich: 150 zł
 • Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego: od 100 do 300 zł

Przewóz osób

 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu: 100 za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500 zł
 • Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji: 100 za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500 zł
 • Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach: 100 zł
 • Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy: 100 zł
 • Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy: 50 zł

Kierujący

 • Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę niemającą:
  - uprawnień do kierowania pojazdami: 500 zł
  - uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu: 300 zł
 • Kierowanie bez uprawnień rowerem lub pojazdem zaprzęgowym: 100 zł
 • Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów: 50 zł za brak każdego z dokumentów, nie więcej niż 250 zł

Inne wykroczenia

 • Samowolne umieszczanie usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego: 400 zł
 • Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi: 300 zł
 • Dopuszczenie przez właściciela posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień: 300 zł
 • Dopuszczenie przez właściciela posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd:
  - pojazdu do jazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia: od 50 do 200 zł
  - pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu: 50 zł
 • Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej: od 50 do 200 zł
 • Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli: 100 zł
 • Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym: 50 zł
 • Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości: 200 zł
 • Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami: 200 zł
 • Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach: od 200 do 500 zł

Znaki i sygnały drogowe

 • Niestosowanie się do znaków:
  - B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych", B-3a "zakaz wjazdu autobusów", B-4 "zakaz wjazdu motocykli", B6 "zakaz wjazdu ciągników rolniczych" lub B-7 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą": 250 zł
  - B-13 do B-14 "zakaz wjazdu...": 250 zł
  - C-12 "ruch okrężny": 250 zł
  - B-15 "zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ...... m", B-16 "zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ...... m" lub B-17 "zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ...... m": 150 zł
  - B-5 "zakaz wjazdu samochodów ciężarowych", B-18 "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ...... t" lub B-19 "zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ...... t": 350 zł
  - B-8 do B-12 "zakaz wjazdu...": 100 zł
  - B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych": 100 zł
  - B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka": 100 zł
  - B-32 "stój - kontrola celna" lub jego odpowiedników: 200 zł
  - B-35 "zakaz postoju": 100 zł
  - B-36 "zakaz zatrzymywania się": 100 zł
  - B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni...": 100 zł
  - B-39 "strefa ograniczonego postoju": 100 zł
  - C-1 do C-11 "nakaz jazdy...": 250 zł
  - C-13 "droga dla rowerów": 100 zł
  - C-14 "prędkość minimalna": 100 zł
  - C-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi": 400 zł
  - BT-1 "ograniczenie prędkości": 100 zł
  - BT-3 "blokada zwrotnicy": 200 zł
  - P-2 "linia pojedyncza ciągła": 100 zł
  - P-3 "linia jednostronnie przekraczalna": 200 zł
  - P-4 "linia podwójna ciągła": 200 zł
  - P-7b "linia krawędziowa ciągła": 100 zł
  - P-17 "linia przystankowa": 100 zł
  - C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych": 200 zł
  - P-21 "powierzchnia wyłączona": 100 zł
 • Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop": 100 zł
 • Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym: 100 zł
 • Niestosowanie się do znaku:
  - D-11 "początek pasa ruchu dla autobusów" lub D-12 "pas ruchu dla autobusów" oraz P-22 "BUS": 100 zł
  - D-13 "początek pasa ruchu powolnego": 100 zł
  - D-18 "parking", D-18a "parking - miejsce zastrzeżone" lub D-18b "parking zadaszony": 100 zł
  - D-18 "parking" lub D-18b "parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a "parking — miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29: 500 zł
  - D-19 "postój taksówek": 100 zł
  - F-10 "kierunki na pasach ruchu" lub F-11 "kierunki na pasie ruchu" oraz P-8a "strzałka kierunkowa na wprost", P-8b "strzałka kierunkowa do skręcania" lub P-8c "strzałka kierunkowa do zawracania": 250 zł
  - BT-4 "stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie": 200 zł
  - P-18 "stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b: 500 zł
  - P-18 "stanowisko postojowe", P-19 "linia wyznaczająca pas postojowy": 100 zł
  - P-20 "koperta": 100 zł
 • Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:
  - wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony: 100 zł
  - kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza: 100 zł
  - kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione: 300-500 zł

Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 • Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym: kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 200, jednak nie więcej niż 500 zł
 • Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka: kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 300, jednak nie więcej niż 500 zł
magazynauto.pl
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy