Jak sprawdzić, czy dowód rejestracyjny jest zatrzymany?

Dowód rejestracyjny to jeden z najważniejszych dokumentów dla każdego kierowcy. Z tego artykułu dowiesz się, w jakich sytuacjach funkcjonariusz może zatrzymać dowód rejestracyjny samochodu oraz jak go odzyskać.

Za co dowód rejestracyjny może być zatrzymany?

Dowód rejestracyjny to dokument zawierający podstawowe dane dotyczące pojazdu oraz jego właściciela. Jego posiadanie podczas kontroli policyjnej nie jest już wymagane przez prawo. Warto jednak podkreślić, że mimo tego, że dokument nie musi "fizycznie" znajdować się w samochodzie, to nie zwalnia nas to z obowiązkowego zarejestrowania auta lub np. motocyklu w Wydziale Komunikacji.

Samą procedurę zatrzymania dowodu rejestracyjnego definiuje art. 129 pkt 2 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Zgodnie z tym aktem prawnym, funkcjonariusz ma prawo zatrzymać dokument podczas rutynowej kontroli drogowej. Przesłanki do zatrzymania dokumentu zostały opisane w art. 132. 

Reklama


Zgodnie z tym przepisem policjant może zatrzymać dowód rejestracyjny, gdy:

  • dane w dowodzie rejestracyjnym nie odpowiadają stanowi faktycznemu,
  • pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu,
  • samochód nie posiada ważnego ubezpieczenia OC,
  • pojazd nie ma ważnego badania technicznego,
  • według funkcjonariusza badanie techniczne przeprowadził nieuprawiony podmiot,
  • dowód rejestracyjny jest zniszczony i nieczytelny,
  • zachodzi uzasadnione podejrzenie co do podejrzenia podrobienia dokumentu,
  • samochód nie spełnia norm w zakresie ochrony środowiska.

Jeśli policjant podczas kontroli drogowej ujawni choćby jeden z powyższych mankamentów, ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu oraz poinformować kierowcę o dalszych krokach.

Jak sprawdzić, czy dowód rejestracyjny jest zatrzymany?

Ze względu na fakt, że kierowca nie ma obowiązku posiadania fizycznego dowodu rejestracyjnego podczas kontroli policyjnej, dokument nie zostanie zatrzymany przez policjanta. Jednak nie oznacza to, że w systemie nie będzie on widniał w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców jako zatrzymany. Jak kierowca może sprawdzić jego status?

Każdy z nas może zweryfikować jego status w internecie. Wystarczy posiadać profil zaufany i wejść na stronę obywatel.gov.pl. W sekcji Kierowcy i Pojazdy dostępna jest usługa Mój Pojazd.

Wybierając tę opcję, kierowca otrzymuje dostęp do danych dotyczących jego pojazdów, w tym także do informacji o ewentualnym zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego oraz o organie, który dokonał zatrzymania.

Czy można jeździć z zatrzymanym dowodem rejestracyjnym?

Jeśli podczas policyjnej kontroli drogowej funkcjonariusz wykazał, że istnieją przesłanki do zatrzymania dowodu rejestracyjnego, możemy wrócić samochodem do domu (lub dojechać do warsztatu) w celu wykonania niezbędnych napraw. Nawet jeśli nie został nam zabrany przez funkcjonariusza dowód w wersji papierowej, w systemie zostało odnotowane, że jest on zatrzymany.

Jazda z zatrzymanym dowodem rejestracyjnym jest wykroczeniem. Jeśli znów zostaniemy skontrolowani przez policję, funkcjonariusz na pewno sprawdzi w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców nasze dane i od razu dowie się, że dowód rejestracyjny pojazdu został zatrzymany. 

W takiej sytuacji nie warto liczyć na wyrozumiałość: wykroczenie jest karane mandatem karnym w wysokości do 500 złotych oraz zakazem dalszej jazdy. Nasz samochód będzie musiał zostać odebrany z miejsca kontroli drogowej przez lawetę, a to kolejne wydatki.

Jak odzyskać zatrzymany dowód rejestracyjny?

Sporo zależy od przyczyny, zatrzymania dokumentu przez funkcjonariusza. W przypadku nieaktualnego badania technicznego należy udać się na stację diagnostyczną, a następnie z odpowiednim drukiem wrócić do organu, który dokonał zatrzymania.

Jeśli pojazd został zatrzymany ze względu na brak ważnego ubezpieczenia OC, konieczne będzie udanie się do tej samej instytucji z potwierdzeniem wykupienia aktualnego ubezpieczenia. Gdy policjant uzna, że dowód rejestracyjny jest zniszczony i nieczytelny, należy udać się do organu wydającego dowody rejestracyjne (starostwo lub urząd miasta) i złożyć wniosek o nowy dowód.

W przypadku wirtualnego zatrzymania dowodu rejestracyjnego, po dostarczeniu dokumentów do odpowiedniej instytucji, należy ponownie sprawdzić status dowodu na portalu obywatel.gov.pl. Jeśli ten będzie widniał jako aktywny, można legalnie poruszać się samochodem.

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: dowód rejestracyjny
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy