Ile wynosi mandat za parkowanie na zakazie?

Jeden kierowca parkuje na zakazie celowo, inny z niewiedzy lub z nieuwagi. Policja oraz straż miejska lub gminna mogą jednak karać wszystkie osoby popełniające to wykroczenie. Jaki mandat grozi za parkowanie na zakazie według nowego taryfikatora? Ile punktów karnych otrzyma kierowca za parkowanie na zakazie?

Kiedy kierowca parkuje na zakazie?

Ignorowanie znaku B-36 "zakaz zatrzymywania się" to nie jedyna sytuacja, kiedy kierowca parkuje na zakazie. Mandat za parkowanie można otrzymać także w wielu innych miejscach określonych przepisami kodeksu drogowego.

Nieprawidłowe pozostawienie pojazdu na chodniku również skończy się mandatem. W tym przypadku należy pamiętać o pozostawieniu co najmniej 1,5 m dla pieszych niezależnie od tego, czy auto zaparkowano równolegle, prostopadle, czy pod kątem.

Wjechanie choćby jednym kołem na chodnik dozwolone jest tylko dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 2,5 tony. Z kolei wjazd czterema kołami na chodnik możliwy jest jedynie autami osobowymi.

Reklama

Mandat za parkowanie można otrzymać kierowca, który nie przestrzega dopuszczalnej odległości od skrzyżowania lub przejścia dla pieszych. Parkowanie bliżej niż 10 metrów od wspomnianych obiektów jest zakazane. Należy jednak pamiętać, że nie każde połączenie dróg oznacza skrzyżowanie. Jeśli do drogi, na której zaparkowano pojazd, dochodzi droga gruntowa lub wewnętrzna, to zakaz parkowania w odległości mniejszej niż 10 metrów nie obowiązuje.

Szczególne przepisy dotyczące parkowania obowiązują w strefie zamieszkania, do której wjazd wskazuje znak D-40. W jej obrębie parkowanie dozwolone jest jedynie w oznaczonych miejscach.

Parkowanie na miejscach przeznaczonych dla inwalidów przez osoby nieuprawnione jest nie tylko nieetyczne, lecz także o wiele bardziej kosztowne dla kierowcy niż parkowanie na zakazie. Służby poza wystawieniem wysokiego mandatu za parkowanie mogą też odholować nieuprawniony pojazd, co wiąże się z poniesieniem przez kierowcę jeszcze większych kosztów.

Za pozostawienie auta na trawniku nie grozi wprawdzie mandat za parkowanie, ale straż miejska lub gminna może ukarać kierowcę wysoką grzywną oraz nawiązką za zniszczenie zieleni. 

Jaki mandat grozi za parkowania na zakazie?

Wysokość kary zależy od miejsca popełnienia wykroczenia. Najmniejsza kwota mandatu za parkowanie wynosi 100 zł. Z taką kwotą muszą liczyć się kierowcy pozostawiający swoje pojazdy:

  • w miejscach oznaczonych znakiem zakazu parkowania lub zakazu postoju;
  • na chodnikach w niewłaściwy sposób;
  • przy lewej krawędzi jezdni;
  • na pasie między jezdniami;
  • w odległości mniejszej niż 15 metrów od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek;
  • na drodze dla rowerów;
  • w sposób naruszający zakaz zatrzymania pojazdu jak najbliżej krawędzi jezdni i równolegle do niej.

Z kolei mandatem za parkowanie w kwocie od 100 do 300 złotych mogą zostać ukarani kierowcy, którzy:

  • zatrzymali swój pojazd w warunkach, w których nie jest dostatecznie widoczny dla innych kierujących lub powoduje on utrudnienia w ruchu;
  • zaparkowali na przejściu dla pieszych, przejeździe dla rowerzystów lub w odległości mniejszej niż 10 metrów od tych obiektów.

Mandat za parkowanie w kwocie 200 zł mogą otrzymać kierowcy parkujący auta w tunelach, na mostach oraz na wiaduktach.

300 złotych mandatu za parkowanie grozi osobom parkującym na przejazdach kolejowych, tramwajowych, na skrzyżowaniach, a także w odległości do 10 metrów od tych obiektów. Taką kwotą zostaną ukarani również kierowcy zatrzymujący swoje pojazdy na autostradach i drogach ekspresowych.

Najwyższy mandat za parkowanie grozi osobom parkującym na miejscach dla inwalidów bez stosownych uprawnień. Za to wykroczenie grozi kara finansowa wynosząca aż 800 zł. 

Ile punktów za parkowanie na zakazie?

Za większość wykroczeń dotyczących parkowania na zakazie grozi kierowcom 1 punkt karny. Jedynie za nieuprawnione parkowanie na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych kierowca może otrzymać ich aż 5. 

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: nowy taryfikator mandatów
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama