Darowizna samochodu w rodzinie. Komu można podarować auto i jak to zrobić?

Darowizna samochodu w rodzinie to najprostszy sposób na bezpłatne przekazanie pojazdu najbliższym lub zmianę właściciela. By jednak doszło do darowizny samochodu, należy wykonać kilka ważnych kroków. Komu można podarować auto i jak to zrobić?

Co to jest darowizna samochodu?

W świetle prawa darowizna oznacza zobowiązanie darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. W tym przypadku samochodu. Często za pomocą tego dokumentu darczyńca (np. dziadek) zobowiązuje się do oddania swojego auta obdarowanemu (np. wnukowi).

Co istotne, darowizna nie musi dotyczyć całego pojazdu, a tylko określonej części udziału w jego własności, np. połowy. Kwestię tę należy oczywiście uwzględnić w trakcie sporządzania dokumentu.

Darowizna samochodu w rodzinie. Komu mogę podarować swoje auto?

Przepisy nie konkretyzują kręgu osób, na rzecz których można dokonać darowizny. 

Reklama

Umowę darowizny samochodu można zawrzeć z członkiem rodziny o różnym stopniu pokrewieństwa, a także z osobą niespokrewnioną. 

W każdym z tych przypadków obowiązują odrębne przepisy i zwolnienia z zapłaty podatku, o czym informujemy w dalszej części artykułu.

Czytaj także: Klimatyzacja w domu do 100 m2. Jak wybrać, ile kosztuje, ile zużywa prądu? 

Jak zrobić darowiznę samochodu w rodzinie? Umowa czy akt notarialny

Akt darowizny samochodu nie musi być spisany z udziałem notariusza, jednak umowę należy sporządzić w formie pisemnej. Darowizna stanie się ważna w momencie wydania przedmiotu świadczenia, w tym przypadku samochodu.

Umowa darowizny samochodu powinna zawierać:

 • datę oraz miejsce zawarcia umowy,
 • dane strony umowy (osoba, która zamierza podarować samochód oraz osoba, która go otrzyma),
 • dane przedmiotu umowy (tj. marka pojazdu, rok produkcji, pojemność, numer silnika, numer nadwozia, numer rejestracyjny, przebieg),
 • wartość samochodu,
 • oświadczenie darczyńcy o przekazaniu pojazdu oraz oświadczenie obdarowanego o jego przyjęciu,
 • datę przekazania pojazdu,
 • określenie liczby egzemplarzy umowy,
 • podpisy stron.

Decydując się na przekazanie własności, warto skorzystać ze wzoru umowy darowizny samochodu.

Podatek od darowizny samochodu w rodzinie. Czy muszę go zapłacić?

Sporządzając umowę darowizny samochodu musimy pamiętać, że prawo dzieli osoby obdarowane na cztery grupy podatkowe. Od tego, do której z nich należy obdarowany, zależą dalsze formalności i to, czy i jaki podatek od darowizny należy zapłacić.

Z podatku całkowicie zwolniona jest najbliższa rodzina, o ile w ciągu sześciu miesięcy od dnia przekazania pojazdu darowizna samochodu zostanie zgłoszona we właściwym urzędzie skarbowym. Do tzw. zerowej grupy podatkowej należą:

 • żona, mąż,
 • matka, ojciec, babcia, dziadek, prababcia, pradziadek,
 • córka, syn, wnuczka, wnuk, prawnuczka, prawnuk,
 • pasierbica, pasierb,
 • siostra, brat,
 • macocha, ojczym.

Inaczej wygląda kwestia darowizny od osoby z dalszej rodziny (I i II grupa podatkowa) lub daleko i w ogóle niespokrewnionej (III grupa podatkowa).

Wśród II grupy podatkowej wymienia się:

 • zstępnych rodzeństwa (dzieci, wnuki, prawnuki rodzeństwa),
 • rodzeństwo rodziców,
 • zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki) i małżonków pasierbów,
 • małżonków rodzeństwa,
 • rodzeństwo małżonków,
 • małżonków rodzeństwa małżonków,
 • małżonków innych zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków).

W przypadku II grupy podatkowej kwota wolna od podatku wynosi 7276 zł. W zależności od wysokości nadwyżki obdarowana osoba będzie musiała zapłacić:

 • nadwyżka do 10278 zł - kwota do zapłaty: 7% podatku od nadwyżki;
 • nadwyżka od 10278 zł do 20556 zł - kwota do zapłaty: 719,5 zł + 9% podatku od nadwyżki;
 • nadwyżka powyżej 20556 zł - kwota do zapłaty: 1644,5 zł + 12% podatku od nadwyżki.

Z kolei w III grupie podatkowej (osoby niespokrewnione) kwota wolna od podatku wynosi 4902 zł. W zależności od wysokości nadwyżki obdarowana osoba będzie musiała zapłacić:

 • nadwyżka do 10278 zł - kwota do zapłaty: 12% podatku od nadwyżki;
 • nadwyżka od 10278 zł do 20556 zł - kwota do zapłaty: 1233,40 zł + 16% podatku od nadwyżki;
 • nadwyżka powyżej 20556 zł - kwota do zapłaty: 2877,90 zł + 20% podatku od nadwyżki.

Zobacz też:

Którzy kierowcy muszą złożyć deklarację PCC-3 i zapłacić podatek?

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy