Reklama

Budowa autostrad

Pierwszy krok ku budowie drogi S11. Zostanie wybrany jej przebieg

Już wkrótce będzie gotowy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej ws. budowy nowej ekspresowej trasy S11 w woj. śląskim. Tym samym ustalony zostanie dokładny przebieg trasy, która połączy Śląsk z Wielkopolską.

Kończą się prace nad dokumentacją przedprojektową inwestycji: tzw. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym (STEŚ) oraz m.in. materiałami do wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU).

O kończących się pracach nad dokumentacją przedprojektową śląskiego przebiegu S11 mówił w Katowicach w poniedziałek podczas uroczystości podpisania umowy na jeden z nowych fragmentów trasy S1 szef sejmowej komisji infrastruktury Jerzy Polaczek. Jak zaznaczył, będzie to ponad 60 km nowej trasy od węzła Piekary Śląskie z autostradą A1 do granicy woj. opolskiego.

"Jesteśmy w przededniu zakończenia prac nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym, które pozwala ubiegać się o jak najszybsze wydanie decyzji środowiskowej i podjęcie tej ostatniej inwestycji, która - mówiąc na skróty - zamyka najważniejsze drogowe projekty ekspresowe i autostradowe w woj. śląskim" - zasygnalizował Polaczek.

Reklama

Wniosek o decyzję środowiskową do poprawy

Pytany o pierwotną zapowiedź złożenia wniosku o decyzję środowiskową do połowy br. szef katowickiego oddziału GDDKiA Marek Niełacny wyjaśnił, że w dokumentacji złożonej przez wykonawcę STEŚ znaleziono elementy wymagające poprawy. "Jesteśmy na tym etapie, że dokumentacja wymaga poprawienia; mamy nadzieję, że wykonawca poradzi sobie z tym w przeciągu miesiąca" - wskazał.

"Jest to duża ilość, ale drobnych rzeczy. Nie jest tak, że dokumentacja jest po prostu zła. Posiada natomiast szereg drobnych błędów, które są dość długotrwałe i uciążliwe dla projektanta do usuwania. Myślę, że w przeciągu paru tygodni prace te zakończą się" - uściślił szef katowickiego oddziału GDDKiA.

Kilka wariantów przebiegu trasy S11

W ramach opracowania STEŚ oraz materiałów do decyzji środowiskowej powstało kilka wariantów trasy. Każdy zostanie szczegółowo przeanalizowany pod kątem aspektów technicznych, społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Na tej podstawie we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej zostanie wskazany jeden wariant realizacyjny.

Uzyskana decyzja środowiskowa zatwierdzi lokalizację i podstawowe rozwiązania techniczne projektowanej trasy. Wówczas będzie można przystąpić do ostatniego etapu prac przygotowawczych, czyli opracowania koncepcji programowej, która określi szczegóły techniczne przyszłej drogi.

Kolejnym krokiem będzie realizacja inwestycji, która rozpocznie się po uzyskaniu finansowania. Według wcześniejszych informacji Dyrekcji przetarg na realizację trasy - w procedurze "projektuj i buduj" - mógłby być ogłaszany w latach 2023-2026.

Dziś trasa S11 to głównie obwodnice miast

Obecnie ekspresowa trasa S11 Koszalin - Piekary Śląskie istnieje w postaci odcinków, będących przede wszystkim obwodnicami miast. Prowadzi w większości korytarzem drogi krajowej nr 11 przez województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie i śląskie. Realizację brakujących odcinków już rozpoczęto - od wybrzeża na południe.

Umowę na wykonanie tzw. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) oraz m.in. materiałów do wydania tzw. decyzji środowiskowej katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał z biurem Complex Projekt w październiku 2018 r. - za 2,79 mln zł. W ramach prac projektowych przeprowadzono m.in. spotkania informacyjne z przedstawicielami samorządów i mieszkańców terenów, przez które przebiegają analizowane warianty planowanej S11.

GDDKiA zamówiła dokumenty obejmujące dwa planowane odcinki realizacyjne: określany jako "obwodnica Tarnowskich Gór" oraz od granicy woj. opolskiego do obwodnicy. Oba w całości powinny mieć nowy przebieg, choć określając dla nich parametry zastrzeżono, że "nie wyklucza się jednak wykorzystania istniejących odcinków dróg w celu przebudowy".

Obwodnica Tarnowskich Gór o szacowanej długości ok. 25 km powinna zaczynać się między Tworogiem i Lublińcem, wieść w przybliżeniu wzdłuż granicy Tarnowskich Gór i kończyć na węźle Piekary Śląskie istniejącej autostrady A1. Odcinek od granicy woj. opolskiego - szacowany na 36,1 km - powinien być zbliżony do obecnie eksploatowanej drogi krajowej nr 11.

W poniedziałek Niełacny przypomniał, że planowana trasa S11 będzie w woj. śląskim kończyła się na węźle Piekary Śląskie autostrady A1. Ma ona zostać także połączona z węzłem Pyrzowice, obecnie łączącym trasy A1 i S1. Połączenie to utworzy planowana obwodnica Świerklańca i Nakła Śląskiego w ciągu drogi nr 78.

Droga ta ma powstać w ramach rządowego programu 100 obwodnic w perspektywie 2028 r. Obwodnica Świerklańca i Nakła Śląskiego (a także mniejszych Tąpkowic, Celin i Niezdary), ma być drogą główną ruchu przyspieszonego o przekroju jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu. Umowę na wstępną dokumentację tego połączenia GDDKiA zamówiła w maju ub. roku.
***

PAP/INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: budowa dróg | droga s11

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy