Reklama

Budowa autostrad

Jest umowa na przebudowę ostatniego odcinka drogi nr 18 na autostradę

​Niemal 260 mln zł będzie kosztować przebudowa i dostosowanie ponad 21 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady od granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego do węzła Golnice. W środę podpisano umowę na przebudowę tego ostatniego odcinka trasy A18.

Umowę na realizację tej inwestycji podpisały GDDKiA Oddział w Zielonej Górze oraz konsorcjum firm Kobylarnia S.A. (lider), Mirbud S.A. (partner), Budpol Sp. z o.o. (partner). Przebudowa 21-kilometrowego odcinka ma się zakończyć w 2023 r.

Reklama

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla południowej jezdni A18 została wydana już w 2011 roku. Jednak dopiero decyzja Ministra Infrastruktury z sierpnia 2018 roku zapewniła finansowanie i umożliwiła rozpoczęcie i procedur przetargowych dla autostrady A18. Obecnie wszystkie cztery odcinki, rozpoczynające się od granicy państwa w Olszynie do węzła Golnice (woj. dolnośląskie), znajdują się na etapie realizacji. Zgodnie z planem, kierowcy w 2023 r. będą mieli do dyspozycji całą trasę, o łącznej długości ponad 70 km.

- Do realizacji kierujemy dziś ostatni odcinek trasy, która już w 2023 r. zyska miano pełnoprawnej autostrady A18. Obecnie kierowcy korzystający z północnej nitki tej drogi jadą komfortowo, zaś ci poruszający się po nitce południowej muszą znosić niedogodności związane z jej fatalnym stanem. Modernizacja tej trasy była konieczna,  teraz wykonawcy mogą już przystępować do prac w terenie - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Odcinek, na który podpisana została umowa, jest w całości zlokalizowany w istniejącym pasie drogowym, poza terenem zabudowanym i w przeważającej części przebiega przez tereny leśne.

Głównym zadaniem wykonawcy jest dostosowanie, w pełnym zakresie, istniejącego układu drogowego do parametrów autostrady. Prace będą polegać głównie na wymianie zdegradowanej nawierzchni jezdni południowej i dostosowaniu nośności drogi do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Stara nawierzchnia zostanie rozebrana i położona będzie nowa nawierzchnia betonowa, a jezdnia zostanie poszerzona do 11 m. W obrębie węzła Luboszów powstanie nowe skrzyżowanie z drogą powiatową, a węzeł Golnice zostanie przebudowany i dostosowany do infrastruktury autostrady. Zbudowane zostaną pasy włączania i wyłączania do MOP Świętoszów Południe.

Ponadto przewiduje się wyposażenie autostrady A18 we wszystkie niezbędne elementy związane z bezpieczeństwem ruchu na drodze, m.in. bariery ochronne, oznakowanie pionowe i poziome oraz elementy związane z ochroną środowiska (przejścia dla zwierząt). Zadanie jest realizowane w formule Buduj. 

Czas przewidziany na realizację robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wynosi 25 miesięcy. Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych, trwających od 16 grudnia do 15 marca, liczonych jako trzy miesiące. Zakończenie robót planowane jest w 2023 r. 

GDDKiA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje