Mój elektryk. Państwo dopłaca do aut, ale niewielu Polaków z tego korzysta

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi program dofinansowań do zakupu pojazdów bezemisyjnych "Mój elektryk". Interia dowiedziała się, ile napłynęło wniosków do NFOŚiGW i ile wypłacono już dofinansowań.

Jak informuje NFOŚiGW, wnioski o dofinansowanie na zakup oraz leasing pojazdów elektrycznych lub zasilanych wodorem można składać do 30 września 2025 roku, chyba, że wcześniej dojdzie do wyczerpania środków przeznaczonych na wybrany program.

Z dopłat skorzystać mogą zarówno osoby fizyczne, przedsiębiorcy, spółdzielnie, związki wyznaniowe czy fundacje, a od listopada 2022 roku możliwe jest także skorzystanie z opcji dopłaty do leasingu.

Celem programu "Mój elektryk" jest zakup lub leasing fabrycznie nowego i nie zarejestrowanego wcześniej pojazdu bezemisyjnego. NFOŚiGW dopuszcza też pojazdy zakupione i zarejestrowane przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, ale przebieg nie może być wyższy niż 50 km.

Reklama

"Mój elektryk" dla zwykłego Kowalskiego

"Mój elektryk" dla osób fizycznych to oferta dla zwykłego Kowalskiego. Program, który wystartował 12 lipca 2021 roku, dotyczy dofinansowania auta zeroemisyjnego kategorii M1, a więc samochodu osobowego mogącego przewieźć do 9 osób wraz z kierowcą, którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony.

Jak informuje NFOŚiGW, do 29 marca 2022 roku wpłynęły 2142 takie wnioski na łączną kwotę 44 865 000 zł, z czego od posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR) było 570 wniosków na kwotę 15 390 000 zł.

Jak na razie 525 wnioskodawcom wypłacono 11 361 750 zł, a kolejnych 150 wnioskodawców oczekuje na wypłatę dotacji w wysokości 3 291 000 zł.

Program "Mój elektryk": ile firm wystąpiło z wnioskami o dofinansowanie?

Dla przedsiębiorców i innych podmiotów (m.in. instytucje, jednostki sektora finansów publicznych, stowarzyszenia, fundacje, rolnicy indywidualni, związki wyznaniowe) od 22 listopada 2022 roku możliwe jest uzyskanie dopłat dla samochodów kategorii M1, N1 (lekkie auta użytkowe z DMC do 3,5 tony) oraz pojazdów kategorii L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e (m.in. motorowery dwukołowe, trójkołowce i czterokołowce).

Oczywiście mowa tutaj wyłącznie o pojazdach bezemisyjnych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych.

W przypadku programu "Mój elektryk" dla podmiotów innych niż osoby fizyczne napłynęło 431 wniosków z dofinansowaniem zakupu pojazdów kategorii M1 na kwotę 10 985 250 zł oraz 37 wniosków dla pojazdów kategorii N1 na kwotę 1 820 103,76 zł.

Jednak, jak zaznaczają pracownicy NFOSiGW, wspomniane dokumenty są obecnie w trakcie oceny i jeszcze nie przystąpiono do wypłaty środków z tego programu.

"Mój elektryk": dopłaty do leasingu i leasingu konsumenckiego

W przypadku tzw. ścieżki leasingowej programu "Mój elektryk" realizowanej przez Bank Ochrony Środowiska S.A. udzielane dopłaty obejmują zarówno auta osobowe, dostawcze, jak i pojazdy kategorii od L1e do L7e. Z tej opcji skorzystać mogą zarówno osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia czy instytuty badawcze.

Jak na razie BOŚ wypłacił dofinansowania dla 565 wnioskodawców na 761 pojazdów na łączną kwotę dofinansowania 24 291 237,85 zł.

Dla samochodów 586 osobowych kategorii M1 dopłaty wyniosły 15 774 622,50 zł. Z kolei dla "dostawczaków" z kategorii N1 dofinansowania objęły 172 aut na łączną kwotę 8 504 492,91 zł.

Najmniejszym powodzeniem cieszyły się dopłaty dla najmniejszych pojazdów - dla kategorii L1e (motorowery) wpłynęły tylko 3 wnioski na łączną kwotę 12 122,44 zł.

Ile wynoszą dofinansowania w programie "Mój elektryk"?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyznaczył maksymalną wartość pojazdów objętych dofinansowaniem oraz określił dopuszczalną wysokość dopłat dla poszczególnych programów oraz pojazdów.

Dofinansowania dla osób fizycznych:

  • cena pojazdu zeroemisyjnego nie może przekroczyć 225 000 zł (nie dotyczy osoby fizycznej posiadającej kartę dużej rodziny),
  • dotacja nie może przekroczyć więcej niż 18 750 zł lub nie więcej niż 27 000 zł w przypadku osoby fizycznej posiadającej kartę dużej rodziny.

Dofinansowania dla firm, stowarzyszeń, rolników, instytutów:

  • cena pojazdu M1 nie może przekroczyć 225 000 zł; dotacja nie większa niż 18 750 zł (jeżeli podmiot ubiegający się o dopłaty zadeklaruje średnioroczny przebieg powyżej 15 tys. km może starać się o dofinansowanie do kwoty 27 000 zł), 
  • zakupu pojazdów kategorii N1 - dotacja do 20 proc. kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 000 zł lub dotacja do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys. km,
  • zakupu pojazdów kategorii L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e - dotacja do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 4000 zł.

Dopłat do leasingu i leasingu konsumenckiego (ścieżka leasingowa)

  • obowiązują dokładnie takie same warunki odnośnie maksymalnej ceny pojazdu jak i wysokości dopłat, jak w przypadku osób fizycznych oraz podmiotów innych niż fizyczne.

Pomagajmy Ukrainie - Ty też możesz pomóc

***

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy