Samochody elektryczne

Będą wspólnie promować elektromobilność

Stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju i umocnienia polskiej branży elektromobilności, zarówno w kraju jak i za granicą, zakłada porozumienie o współpracy podpisane między Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych (PSPA).

Jak poinformowało w piątkowej informacji prasowej Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, nawiązana współpraca będzie opierała się na podejmowaniu wspólnych inicjatyw. Mają one przyczynić się do m.in. rozwoju eksportu produktów i usług polskich firm branży nowej mobilności, wzajemnego wsparcia w niwelowaniu barier rozwoju polskich przedsiębiorstw, a także do tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi polskich przedsiębiorstw z sektora elektromobilności, w szczególności poprzez promowanie tej branży potencjalnym kontrahentom zagranicznym, obecnym lub dopiero planującym współpracę gospodarczą z Polską.

Reklama

Prezes PAIH Krzysztof Drynda podkreślił, że Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych jest organizacją zorientowaną na przyszłość.

"To grupa ekspertów, która w ciągu kilku lat współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu udowodniła zdolność do podejmowania wielopłaszczyznowych oraz nowatorskich działań zmierzających do promowania wiedzy na temat nowej mobilności oraz inicjowania rozmów i działań zmierzających do rozwoju rynku elektromobilności oraz rynku wodorowego w Polsce. Jestem głęboko przekonany, że porozumienie pomiędzy PSPA i PAIH przyczyni się do zintensyfikowania prac w tych obszarach, jak również do zwiększenia dynamiki ekspansji naszych rodzimych firm z szybko rozwijającego się polskiego sektora nowej mobilności" - powiedział cytowany w informacji prasowej Drynda.

Z kolei dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur ocenił, że rozwój elektromobilności na świecie stanowi szansę na wzrost kompetencji i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

"Już teraz Polska zajmuje szczególne miejsce na elektromobilnej mapie Europy w zakresie produkcji baterii trakcyjnych, stacji ładowania oraz autobusów elektrycznych. W ramach współpracy podjętej z PAIH zamierzamy podjąć przekrojowe działania na rzecz dalszego umocnienia pozycji polskich firm w międzynarodowym łańcuchu dostaw zeroemisyjnego transportu" - przekazał Mazur.

Jak przekazano, PAIH i PSPA podejmowały już wspólne inicjatywy na rzecz promowania polskiej branży zeroemisyjnego transportu, jak m.in. wspólne konferencje (m.in. kongres MOVE) oraz warsztaty.

"Obie instytucje wspierają się merytorycznie, czego efektem jest budowa i promocja rynku elektromobilnego i wodorowego oraz skuteczne wspieranie polskich firm z sektora nowej mobilności. Obie organizacje współpracują też w ramach grup eksperckich, w tym w trwających obecnie pracach nad opracowywaną strategią wodorową RP" - poinformowano.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych jest organizacją branżową, zajmującą się kreowaniem rynku elektromobilności i paliw alternatywnych. PSPA zrzesza ponad 130 przedsiębiorstw z całego łańcucha wartości elektromobilności: producentów pojazdów i infrastruktury, operatorów usług ładowania, koncerny paliwowe i energetyczne, instytucje finansowe, firmy transportowe, dostawców nowoczesnych technologii.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu jest instytucją doradczą nadzorowaną przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii. Agencja jest jednym z podmiotów wchodzących w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). 

***

PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy