Rynek paliw

Paliwo tańsze o złotówkę przez 3 godziny. Mamy regulamin wielkiej promocji

Dziś na stacjach w całej Polsce będzie można zatankować benzynę i diesla o złotówkę taniej na litrze. Tłumaczymy, kto może skorzystać z promocji.

O promocji na stacjach, która wiąże się z obniżeniem cen paliw o złotówkę na litrze, pisaliśmy w tekście umieszczonym w ramce obok. Promocja na paliwa obowiązuje tylko dziś 15 grudnia między 14:00 a 17:00 i tylko na stacjach jednej sieci. Szczegóły opisaliśmy we wspomnianym tekście.

Promocja na paliwo. Taniej o złotówkę na litrze

Organizator promocji opublikował szczegółowy regulamin promocji na paliwo. Co trzeba zrobić, by zatankować taniej o złotówkę na litrze?

Najważniejszy jest zapis znajdujący się w punkcie nr 4 w postanowieniach ogólnych. Mówi on, że akcja promocyjna ma charakter otwarty i powszechny. By zatankować taniej, nie trzeba instalować żadnej aplikacji - z promocji na paliwo może skorzystać każdy kierowca. Dalej czytamy, że:

Reklama
 1. Akcja Promocyjna prowadzona jest wyłącznie w dniu 15 grudnia 2022 roku w godz. 14:00 - 17:00.
 2. Informacja o rozpoczęciu Akcji Promocyjnej będzie przekazana do wiadomości Uczestników na Stacjach Paliw poprzez zmianę ceny Paliwa na znakach cenowych na danej Stacji Paliw o godz. 14:00 w dniu 15 grudnia 2022 roku.
 3. Informacja o zakończeniu Akcji Promocyjnej będzie przekazana do wiadomości Uczestników na Stacjach Paliw poprzez zmianę ceny Paliwa na znakach cenowych na danej Stacji Paliw o godz. 17:01 w dniu 15 grudnia 2022 roku.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji Promocyjnej w przypadku wyczerpania produktów objętych niniejszą Akcją Promocyjną.

Paliwo tańsze o złotówkę. Jak skorzystać z promocji

Kto może skorzystać z promocji na tańsze paliwo?

 •  osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która w czasie trwania Akcji Promocyjnej dokonała na Stacji Paliw zakupu jednego z produktów promocyjnych tj. dowolnego paliwa miles lub milesPLUS znajdującego się na Stacji Paliw. Akcja Promocyjna nie obejmuje innych paliw, usług i produktów dostępnych na stacjach paliw;
 • każdy uczestnik może wziąć udział w Akcji Promocyjnej wielokrotnie, jednakże każdorazowo musi spełnić warunki zawarte w niniejszym regulaminie;
 • w okresie trwania Akcji Promocyjnej Organizator dokona obniżenia ceny danego rodzaju Paliwa o 1 zł  w stosunku do ceny tego paliwa obowiązującej na danej Stacji Paliw w dniu 15 grudnia 2022 roku o godz. 13:55. Cena obniżona nie podlega dalszym rabatom;
 • płatność za paliwo może nastąpić za pomocą gotówki, przy użyciu karty płatniczej lub przy użyciu kart flotowych Circle K, DKV, UTA, EASY CARD, lub ROUTEX;
 • uczestnik, dokonując zakupu paliwa w okresie trwania Akcji Promocyjnej, może jedocześnie korzystać z innych promocji dostępnych na stacjach paliw, chyba, że co innego wynika z regulaminów dotyczących tych promocji;
 • uczestnictwo w akcji promocyjnej jest dobrowolne. Przystępując do promocji na paliwo uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Akcji Promocyjnej określone w regulaminie.

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w każdym czasie zmian w postanowieniach regulaminu, w szczególności z przyczyn technicznoorganizacyjnych, zapobiegania naruszeniom regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom oraz usunięcia niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych niniejszego regulaminu, a także wydłużeniu okresu trwania akcji promocyjnej, przy czym zmiana ta nie może w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez uczestników akcji promocyjnej. Zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.circlek.pl.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: ceny paliw | promocja | stacje benzynowe | diesel | benzyna | Circle K
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy