Rynek paliw

Będzie nowa opłata w cenie paliwa - 8 gr za litr!

Projekt ustawy biopaliwach zakłada wprowadzenie opłaty emisyjnej w wysokości 80 zł od 1000 litrów benzyny i oleju napędowego, czyli 8 gr od litra. Co ciekawe, Ministerstwo Energii twierdzi, że te koszty nie zostaną przerzucone na kierowców, doświadczenie podpowiada jednak co innego...

Projekt ustawy o biopaliwach przyjął już Stały Komitet RM.

Ostatnia wersja przygotowanego przez ministerstwo projektu nowelizacji ustawy o biopaliwach zakłada wprowadzenie opłaty emisyjnej w wysokości 80 zł od 1000 litrów benzyn i oleju napędowego wprowadzanych na polski rynek. Środki z opłaty emisyjnej w 85 proc. mają trafiać do NFOŚ, a w 15 proc. do tworzonego na mocy nowelizacji Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. "Koszty opłaty rozłożone będą na podmioty zaangażowane w rozwój i wprowadzenie alternatywnych, czystych technologii w transporcie" - napisało ME w opublikowanym w środę komunikacie. Jednocześnie ministerstwo podało, że projekt nowelizacji 2 marca 2018 r. został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Reklama

Niestety, ministerstwo nie sprecyzowało, jakie to podmioty są "zaangażowane w rozwój i wprowadzenie alternatywnych" i dlaczego mają rezygnować z części zysków.

Ministerstwo podkreśliło, że projekt nowelizacji, oprócz utworzenia FNT i zapewnienia mu finansowania, przewiduje dodatkowe środki na walkę ze smogiem dla NFOŚ. Zadaniem FNT będzie finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności oraz transportu opartego na paliwach alternatywnych, natomiast środki, które otrzyma NFOŚ, służyć będą realizacji projektów mających na celu zmniejszenie lub uniknięcie szkodliwej emisji substancji gazowych, stałych i ciekłych powodujących zanieczyszczenie powietrza - poinformowało ME. Przychody Funduszu będą stanowiły m.in. wpływy z tytułu opłaty zastępczej, które do tej pory były przekazywane do NFOŚiGW oraz część dotacji celowej z budżetu państwa w ramach wpływów z podatku akcyzowego.

Ministerstwo podkreśliło, że ze względów organizacyjnych oraz z powodu doświadczeń w prowadzeniu podobnych inicjatyw, zarządzanie FNT powierzono NFOŚ, ale dysponentem Funduszu jest Minister Energii. Natomiast trzecim uczestnikiem wspierającym działanie Funduszu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który zapewnia obsługę bankową.

ME podkreśla, że dzięki FNT finansowane będą projekty wymienione m.in. w Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce, Krajowych Ramach Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych oraz ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. "Wsparcie w ramach Funduszu otrzymają zarówno inicjatywy związane z rozwojem elektromobilności - czyli pojazdy napędzane energią elektryczną - jak i transportem opartym na paliwach alternatywnych m.in. CNG i LNG" - zaznaczyło ministerstwo.

"Zakres projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie jest bardzo szeroki - wspierani mogą być m.in. producenci środków transportu, samorządy inwestujące w czysty transport publiczny, wytwórcy biokomponentów, jak i podmioty chcące zakupić nowe pojazdy" - podkreśliło ministerstwo. Fundusz ma też wesprzeć promocję i edukację w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie.

PAP/INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy