Polskie drogi

Rozbudują kolejny odcinek Via Carpatia. Obwodnica Kocka z drugą jezdnią

Wybrany wykonawca za 183,4 mln zł zaprojektuje i dobuduje drugą jezdnię obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej w ciągu drogi ekspresowej S19. Realizacja zadania ma nastąpić w 36 miesięcy i dotyczy odcinka o długości 7,8 kilometra.

Inwestycja realizowana będzie w systemie Projektuj i buduj w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. W przetargu złożonych zostało sześć ofert, które oceniane były przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena (60 proc.) i kryteria pozacenowe, czyli przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (30 proc.) oraz skrócenie terminu realizacji kontraktu (10 proc.).

Wszystkie oferty przewidywały realizację zadania w 36 miesięcy i wydłużenie okresu gwarancji. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firmy Polaqua, która wyceniła swoją pracę na kwotę 183 443 924,46 zł. Jednym z warunków podpisania umowy na realizację inwestycji będzie brak odwołań od wyboru najkorzystniejszej oferty, a także pozytywny wynik kontroli uprzedniej, którą standardowo przeprowadzi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Reklama

Dwa wiadukty i dwa mosty

Obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej wybudowana została w 2011 roku i była pierwszą trasą ekspresową w Lubelskiem. Jednojezdniowa droga została zaprojektowana z myślą o późniejszej dobudowie drugiej nitki. Teraz dodatkowa, prawa jezdnia będzie miała 7,8 km długości.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną pasy włączenia i wyłączenia na węzłach Kock Północ i Kock Południe. Planowane są również dwa mosty oraz dwa wiadukty, a także drogi obsługujące przyległy teren i przejścia dla małych zwierząt.

Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S19 od granicy woj. lubelskiego i mazowieckiego do Lublina podzielona została na sześć odcinków o łącznej długości około 100 km:

  • granica woj. lubelskiego i mazowieckiego - Międzyrzec Podlaski
  • Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski
  • Radzyń Podlaski - Kock
  • obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej (dobudowa drugiej jezdni)
  • Kock - Lubartów
  • Lubartów - Lublin

Odcinek Lubartów - Lublin wybuduje firma Mota-Engil Central Europe. Wykonawca jest na etapie opracowywania projektu budowlanego i materiałów do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W przypadku pozostałych pięciu odcinków trwają postępowania przetargowe. Podpisanie umów planowane jest w 2022 roku.

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Via Carpatia | droga s19
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy