Polskie drogi

Na wschodnim odcinku A4 bez zmian. Wciąż bez MOP-ów

W przetargu na dzierżawę sześciu Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) przy podkarpackim odcinku autostrady A4 nie wpłynęła żadna oferta - poinformował Bartosz Wysocki z rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Przetarg dotyczył dzierżawy MOP-ów: Paszczyna Południe (kat.II), Łukawiec (kat.II), Pawłosiów (kat.III), Cieszacin (kat.II), Chotyniec (kat.II) i Hruszowice (kat.III).

Wysocki dodał, że przetarg zostanie prawdopodobnie powtórzony. "Nie wiemy jeszcze, kiedy to nastąpi" - podkreślił.

GDDKiA już kilkakrotnie ogłaszała przetargi na dzierżawę MOP-ów przy A4. W ogłoszonym w kwietniu br. przetargu wprowadzonych zostało kilka zmian w porównaniu do poprzednich ogłoszeń. Jedną z tych zmian było m.in. wydłużenie czasu na budowę stacji paliw o 6 miesięcy i wynosił on do 24 miesięcy od dnia przejęcia nieruchomości.

Reklama

Wprowadzony został również korzystniejszy system naliczania czynszu od przychodu. Miał on być naliczany od chwili osiągnięcia przez dzierżawcę przychodu od sprzedaży paliw w wysokości 10 mln zł w danym roku kalendarzowym.

Kolejna zmiana dotyczyła budowy motelu. Decyzja o budowie takiego obiektu mogła zostać podjęta przez dzierżawcę na każdym etapie trwania umowy, zgodnie z jego z własnymi założeniami biznesowymi.

Umowa dzierżawy zawierana miała być na 20 lat, z możliwością przedłużenia o kolejne 10 lat.

MOP-y, które są przy polskich autostradach, dzielą się na trzy kategorie. Pierwsza to miejsca o funkcji wypoczynkowej, gdzie znajdują się tylko m.in. parkingi i sanitariaty. MOP-y kategorii II dodatkowo mają stacje paliw, stanowiska obsługi pojazdów, obiekty gastronomiczno-handlowe czy punkty informacji turystycznej. Natomiast MOP-y kategorii III mają również obiekty noclegowe.

Aktualnie kierowcy podróżujący podkarpackim odcinkiem autostrady A4 mogą korzystać z ośmiu par MOP-ów (Jastrząbka/Jawornik, Paszczyna Płn./Paszczyna Płd., Bratkowice/Dąbry, Łukawiec/Palikówka, Budy/Młyniska, Pawłosiów/Cieszacin, Zamiechów/Kaszyce, Chotyniec/Hruszowice). W większości są to MOP-y I kat.

W stację paliw wraz z częścią gastronomiczną wyposażony jest otwarty w listopadzie ubiegłego roku MOP Palikówka zlokalizowany na wschód od Rzeszowa. Dzierżawcą jest PKN Orlen, który będzie budował stację paliw także na MOP Paszczyna Północ.

Autostrada A4 jest częścią biegnącej z Europy Zachodniej na Ukrainę trasy, leżącej w Trzecim Transeuropejskim Korytarzu Transportowym; przecina on Polskę od zachodniej granicy z Niemcami w Jędrzychowicach k. Zgorzelca przez m.in. Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów i biegnie do przejścia granicznego z Ukrainą w Korczowej. Łączna długość autostrady A4 w Polsce wynosi ok. 670 km.


PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy