Polskie drogi

Mniej wypadków na przejazdach, ale bardziej tragiczne

Z 216 w 2014 r. do 208 w 2015 r. spadła liczba wypadków na przejazdach kolejowych, wzrosła zaś liczba ofiar tych wypadków w stosunku do 2014 r. z 43 do 55 osób - wynika z raportu Urzędu Transportu Kolejowego opublikowanego we wtorek.

Jak wynika z raportu "Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stan bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2015 r." w ubiegłym roku doszło na liniach kolejowych do 638 wypadków - to spadek o 4,9 proc. w stosunku do 2014 r.(kiedy to było 671 wypadków).

P.o. prezesa Urzędu Transportu Kolejowego(UTK) Ignacy Góra powiedział, że konieczne jest podnoszenie społecznej świadomości ryzyka związanego z przekraczaniem torowisk kolejowych.

"Konieczne jest współdziałanie wielu instytucji w tym działania edukacyjne. Trzeba uczyć dzieci w przedszkolu jak zachowywać się na przejściach kolejowych. W działania edukacyjne trzeba także zaangażować ośrodki, które szkolą kierowców, bo kierowcy często nie wiedzą jak się zachować na przejazdach kolejowych" - podkreślił na śniadaniu prasowym w Warszawie Góra.

Reklama

Zaznaczył, że choć spadła liczba wypadków na przejazdach kolejowych to wzrosła liczba wypadków śmiertelnych, bo jak wskazał na wielu zmodernizowanych liniach kolejowych wzrosła prędkość przejazdu pociągów.

"W tej sytuacji można bardzo dużo zrobić, aby poprawić tę sytuację, ale to muszą być skoordynowane działania także instytucji  spoza systemu kolejowego" - dodał. Wskazał, że UTK od 2013 r. przeszkolił ok. 5 tys. dzieci z tego jak zachowywać się na przejazdach.

W ubiegłym roku doszło także do 172 wypadków sklasyfikowanych przez UTK, jako te, do których dochodzi zwykle z przyczyn leżących po stronie szeroko pojętego systemu kolejowego, tj. sprawności urządzeń technicznych, efektywności procedur oraz czynnika ludzkiego (po stronie przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury).

Góra wskazał, że urząd, aby przeciwdziałać tym wypadkom podejmuje między innymi działania kontrolne u licencjonowanych przewoźników, a także monitoruje skuteczność działań podjętych przez nich samych, a mających na celu usunięcie przyczyn związanych z tego typu wypadkami.

PAP
Dowiedz się więcej na temat: wypadek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama