Polskie drogi

Hulajnogi nie pojadą szybciej niż 20 km/h

​Senat zajął się w środę na posiedzeniu plenarnym projektem dotyczącym regulacji statusu prawnego hulajnóg elektrycznych. Jednak w dyskusji zgłoszono poprawki i ustawa została odesłana do komisji.

Podczas wystąpienia w Senacie senator Artur Dunin zaprezentował o czym dyskutowano podczas senackiej Komisji Infrastruktury, kiedy zagłosowano za tym projektem oraz zaproponowanymi wtedy poprawkami. Dotyczyły one m.in. tego, że nie można karać osób, które będą jeździć wolniej.

Podczas środowego posiedzenia zaproponowano także kolejne poprawki. Pierwsza jest autopoprawką, która ma polegać na zamianie zapisu "z prędkością dostosowaną do warunków jazdy" na "z prędkością dostosowaną do warunków ruchu". Druga z zaproponowanych poprawek dotyczy art. 130a, który związany jest usuwaniem lub przemieszczaniem pojazdu. "Tutaj były zgłaszane wnioski odnośnie przejmowania źle zaparkowanych urządzeń; tak ze strony samorządowców i policji, która sugerowała, że jazda i za każdym razem odstawianie tych hulajnóg nie będzie dobrym rozwiązaniem, stąd zmiana do artykułu 130a" - mówił o tej poprawce Dunin. Trzecia poprawka dotyczy z kolei tego, żeby zwiększyć czas przyjęcia tej ustawy z 30 do 60 dni.

Podczas dyskusji senatorowie pytali także o to, czy 10 lat to jest dobry wiek do jazdy hulajnogą i czy nie powinien być wyższy. "My stoimy na stanowisku, że skoro dziecko, które zdobyło kartę rowerową i ma nabyte pewne umiejętności techniczne, i praktyczne, może używać hulajnogi" - powiedział o tej kwestii sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber.

Wcześniej Sejm poparł tę nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym, która reguluje właśnie kwestie statusu prawnego hulajnóg elektrycznych.

Zgodnie z przyjętą nowelizacją, kierujący hulajnogą elektryczną będzie mógł korzystać głównie z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów - z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, będą musiały mieć kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły jeździć hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Według nowych przepisów kierujący hulajnogą elektryczną będzie musiał korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów z prędkością dopuszczalną 20 km/h. W przypadku, gdy brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, kierujący hulajnogą elektryczną będzie mógł korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, jednak i tam nie będzie mógł przekroczyć 20 km/h.

Hulajnogą elektryczną będzie można wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Trzeba będzie jednak jechać tam z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać ruchu pieszemu.

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie będzie wymagany. Natomiast dzieci w wieku do 10 lat będą mogły jeździć hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Podobne przepisy przewidziano dla kierujących urządzeniami transportu osobistego. Użytkownicy tych pojazdów będą mogli się poruszać wyłącznie po drogach dla rowerów i chodnikach.

Z kolei w przypadku urządzeń wspomagających ruch, jak np. rolki, wrotki, deskorolka nie będą potrzebne żadne uprawnienia. Nie będzie też ograniczeń wiekowych.

Nowela przewiduje również kary za poruszanie się hulajnogą elektryczną, UTO lub urządzeniem wspomagającym ruch chodnikiem lub drogą dla pieszych - z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego lub za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu.

Najwyższy mandat - w wysokości od 300 do 500 zł - będzie można dostać za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. 

Reklama

***

 

PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama