Polskie drogi

Dużo zmian dla kierowców. Sprawdź, co musisz wiedzieć

O tym, że od 5 grudnia policja nie będzie wymagała od kierowców okazania prawa jazdy do kontroli słyszeli już chyba wszyscy. Ale nowe przepisy wprowadzają szereg zmian w wielu aspektach życia kierowcy. Warto im się przyjrzeć.

3 września 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517). Rządowy projekt przedłożony przez Ministra Infrastruktury powstał we współpracy z Ministrem Cyfryzacji, jako tzw. pakiet deregulacyjny.

Zmieniona ustawa zawiera wiele przepisów, które dotkną wszystkich kierowców i posiadaczy samochodów. Oto, co warto wiedzieć.

Prawo jazdy on-line

Kierujący pojazdami posiadający polskie prawo jazdy będą zwolnieni od 5 grudnia 2020 r. z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania dokumentu podczas kontroli drogowej na terytorium Polski. Dane i uprawnienia kierowcy będą podczas kontroli drogowej sprawdzane w centralnej ewidencji kierowców (CEPiK). 

Reklama

To oznacza, że kierowcy nie będą musieli posiadać przy sobie właściwie żadnego dokumentu - dowodu rejestracyjnego, potwierdzenia polisy OC czy prawa jazdy. Z drugiej strony, warto się zaopatrzyć w aplikację mObywatel, która przechowuje ich cyfrowe kopie. Nie będzie to potrzebne dla policji, ale przyda się w razie np. stłuczki.

Koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego, kiedy skończy się miejsce na pieczątki


W sytuacji, w której w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym wypełnione zostały wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego, nie trzeba już będzie wymieniać dowodu rejestracyjnego pojazdu. Takie rozwiązanie to oszczędność czasu i pieniędzy dla właścicieli samochodów. Nowe rozwiązanie będzie obowiązywało od 4 grudnia 2020 r.

Karta pojazdu i nalepki kontrolne nie będą już wydawane

Kolejnym uproszczeniem w procedurze rejestracji pojazdów jest zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej i jej wtórnika. Dzięki temu właściciele pojazdów oszczędzą, np. podczas rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy w sumie 94,5 zł (karta pojazdu - 75 zł i nalepka kontrolna - 18,5 zł i łącznie 1 zł opłaty ewidencyjnej). 

Wydawanie karty pojazdu nie będzie konieczne, bo organy rejestrujące pojazdy oraz organy kontroli ruchu drogowego mają dostęp do centralnej ewidencji pojazdów (CEPiK). Właściciel może ponadto sprawdzić historię pojazdu on-line. 

Tutaj jednak ważna uwaga - na te oszczędności będziemy musieli jeszcze poczekać. Data wejścia w życie tych przepisów to 4 września 2022 r.

Pojazd zarejestruje starosta w miejscu czasowego zamieszkania

Nowelizacja ustawy wprowadza możliwość rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji na wniosek właściciela, również przez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania, a także czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela w przypadku konieczności przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru, również przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu. Data wejścia w życie - 4 grudnia 2020 r.

Będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne

Ustawa wprowadza możliwość zachowania, na wniosek właściciela pojazdu, dotychczasowego numeru rejestracyjnego nabytego pojazdu. Opłata za najczęściej wydawane, standardowe tablice  samochodowe to 80 zł, dzięki pozostawieniu dotychczasowego numeru rejestracyjnego nie będzie trzeba jej ponosić, jak również nie trzeba będzie ponosić opłaty za nalepkę kontrolną - w sumie razem z opłatą ewidencyjną da to oszczędności 99,50 zł. 

To dość znaczna zmiana, bo oznacza, że numer rejestracyjny nie będzie już wskazywał miejsca zarejestrowania pojazdu. Samochód będzie można kupić na Pomorzu, przewieźć na Podhale i tam nim jeździć, bez konieczności zmiany numeru rejestracyjnego.

Ale tu znów ważna uwaga - nie jest znany termin wejścia w życie tego rozwiązania. Ma to zostać dopiero ogłoszone przez Ministerstwo Cyfryzacji.
Dealer zarejestruje nowy pojazd

Nowością jest wprowadzenie możliwości załatwienia formalności związanych z rejestracją nowego pojazdu samochodowego, motoroweru lub przyczepy przez salon sprzedaży autoryzowany przez producenta. Rozwiązanie to ułatwi proces rejestracji, zaoszczędzi czas nabywcy, a także umożliwi mu odbiór już zarejestrowanego pojazdu z salonu sprzedaży, w przypadku zlecenia wniosku o rejestrację przez salon sprzedaży drogą elektroniczną. Rejestracja nowego pojazdu przez dealera będzie możliwa od 4 czerwca 2021 r.

Będzie można czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy

Nowym rozwiązaniem, które zakładają przygotowane w MI przepisy, jest rozszerzenie katalogu pojazdów wycofanych czasowo z ruchu o samochody osobowe. Tutaj jednak nie ma większych powodów do radości - będzie to bowiem dotyczyło tylko sytuacji uszkodzonych, a nie chwilowo nieużywanych samochodów. 

W przypadku konieczności naprawy samochodu (np. po wypadku)  wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji będzie można wycofać pojazd z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy i nie częściej niż po upływie 3 lat od daty poprzedniego wycofania z ruchu. Przywrócenie do ruchu będzie wiązało się przeprowadzeniem dodatkowego badania technicznego pojazdu po naprawie. 

Ta zmiana pozwoli właścicielowi naprawianego i czasowo wycofanego z użytku samochodu ograniczyć koszty ubezpieczenia pojazdu. Obecnie czasowo można wycofać z ruchu samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne oraz autobusy, wyłączone były więc jedynie samochody osobowe. Ale znów - nie jest znany termin wejścia w życie tego rozwiązanie - poinformuje o nim minister właściwy ds. cyfryzacji.

Pomniejsze zmiany

Przepisy ustawy umożliwią zwrot zatrzymanego elektronicznie przez organ kontroli ruchu drogowego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) przez stację kontroli pojazdów. Rozwiązanie to wyeliminuje konieczność zwracania się kierowcy o zwrot dokumentu np. do urzędu lub też jednostki organu, który zatrzymał dokument. Data wejścia w życie - 4 października 2020 r.

Dużym ułatwieniem dla właścicieli pojazdów będzie wprowadzenie powiązania czasowej rejestracji pojazdu w celu wywozu za granicę z wyrejestrowaniem pojazdu z urzędu. Rozwiązanie to wejdzie w życie 4 grudnia 2020 r.

Jeśli od ostatniej rejestracji pojazdu na terytorium RP nie nastąpiła zmiana własności, od 4 grudnia 2020 r. nie będzie obowiązku przedkładania do rejestracji dowodu własności pojazdu. Do wniosku o rejestrację wystarczy dowód rejestracyjny z aktualnymi badaniami technicznymi, nie trzeba już będzie dostarczać do urzędu umowy kupna pojazdu.

INTERIA.PL/PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy