Polskie drogi

Duże dofinansowanie do inwestycji drogowych na Śląsku

Umowę na 290 mln zł dofinansowania budowy rybnickiego odcinka Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna podpisali we wtorek przedstawiciele miasta i urzędu marszałkowskiego. To największy projekt dotyczący dróg wojewódzkich w RPO Woj. Śląskiego na lata 2014-2020.

Koszt całego przedsięwzięcia związanego z obecnym, głównym etapem budowy tej trasy w Rybniku oszacowano na 433,7 mln zł (ok. 83 mln zł z tej kwoty to planowane odszkodowania). Przy wkładzie Rybnika na poziomie 134 mln zł (w całości z EBI) jego władze uzyskały 290 mln zł dofinansowania z puli środków na drogi wojewódzkie w obecnym śląskim RPO.

Umowę na dofinansowanie arterii, która wygodnie skomunikuje miasto z przebiegającą u jego granic (na terenie Żor) autostradą A1, podpisali we wtorek marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa i prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Reklama

"Rybnik obraca się w kierunku autostrady i zbliża do aglomeracji katowickiej. Stajemy się jednym, coraz bardziej zwartym organizmem. Gratuluję Rybnikowi możliwości realizacji tej inwestycji, a przede wszystkim dobrze i na czas przygotowanego projektu, czego efektem jest najwyższa dotacja unijna przyznana w ramach RPO" - mówił Saługa.

"Budowa przebiegającego przez Rybnik odcinka drogi Racibórz-Pszczyna to skok cywilizacyjny dla naszego miasta. Ta droga to łącznik z aglomeracją ostrawską i katowicką, który umożliwi szybkie połączenie miasta z całym regionem. To również szansa dla rozwoju biznesu, a w efekcie stworzenie nowych miejsc pracy i poprawa komfortu życia - kwestie dla Rybnika priorytetowe" - ocenił Kuczera.

W dofinansowanym teraz pierwszym etapie budowy trasy w Rybniku powstać ma liczący ponad 10 km bezkolizyjny, dwujezdniowy odcinek od ronda Raciborskiego na granicy z Żorami (przy tamtejszym węźle A1) do ul. Wodzisławskiej (dalej przyszła droga do granicy z sąsiednimi Rydułtowami ma być już jednojezdniowa). Na całym tym odcinku powstać ma pięć węzłów.

Według wtorkowej informacji urzędu miasta rozpoczęcie budowy planowane jest wiosną 2017 r.; realizacja inwestycji powinna się zakończyć w 2019 r. Przetarg na wykonawcę drogi miasto rozpoczęło w pierwszej połowie października br.

Wkład własny Rybnika do tej inwestycji ma zapewnić część sięgającego 267 mln zł kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Środki z EBI mają trafić, obok budowy odcinka Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna, m.in. na równoczesną budowę tzw. drogi śródmiejskiej. Ma ona stać się alternatywnym dla obciążonej ruchem ul. Wodzisławskiej połączeniem projektowanej arterii ze ścisłym centrum miasta.

Według wcześniejszej zapowiedzi rybnickiego samorządu środki z EBI mają zapewnić wkład własny do programu inwestycyjnego Rybnika - współfinansowanych środkami zewnętrznymi projektów dotyczących: dróg, transportu publicznego, budownictwa mieszkalnego, edukacji, kultury, sportu, środowiska, efektywności energetycznej, rewitalizacji przestrzeni miejskich i zarządzania zasobami miejskimi.

Cała Droga Regionalna Racibórz-Pszczyna ma być częściowo zmodernizowaną, a częściowo nowobudowaną trasą o długości ok. 60 km. W inwestycjach obejmujących jej poszczególne odcinki uczestniczą gminy, powiaty i samorząd woj. śląskiego. Praktycznie gotowy jest już fragment od Pszczyny do Żor. Kolejny, kilkunastokilometrowy, ma przeciąć Rybnik.

Inwestycję na terenie Rybnika planowano już w latach 70. ub. wieku. Proces projektowania rozpoczął się w 2011 r. W ub. roku miasto podzieliło budowę trasy na dwa etapy i stworzyło montaż finansowy w oparciu o kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i wsparcie unijne.

Dofinansowanie projektu przygotowanego przez Rybnik jest największym w ramach środków na drogi wojewódzkie w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Śląskiego na lata 2014-2020. W rozstrzygniętym już pierwszym naborze projektów w tym poddziałaniu łączna kwota ponad 880 mln zł wsparła dziewięć z 12 zgłoszonych przedsięwzięć.

W trwającym od końca października do końca grudnia br. drugim (i planowo ostatnim) naborze projektów zarząd woj. śląskiego wprowadził zasadę, że wnioskowane wsparcie dla jednego projektu nie może przekraczać 25 proc. wartości całej alokacji konkursu.

Przy puli środków 588 mln zł, jaka została (z wyjątkiem tzw. rezerwy wykonania) po pierwszym naborze, zasada ta oznacza, że maksymalne dofinansowanie jednego projektu może sięgać ok. 147 mln zł (dopuszczono przy tym możliwość etapowania projektów). Jednocześnie lista inwestycji, które mogą stanąć do konkursu, liczy ponad 30 pozycji, a szacunkowa łączna wartość wnioskowanego dofinansowania do nich to 4 mld zł.

W obecnym śląskim RPO znajduje się najwięcej środków spośród programów regionalnych w Polsce - 3,477 mld euro. Wynegocjowane w nim fundusze na rozbudowę i modernizację dróg to łącznie ok. 360 mln euro.

PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy