Polskie drogi

Będą nowe przepisy dotyczące tachografów

Sejm uchwalił w środę nową ustawę o tachografach stosowanych w transporcie drogowym. Ustawa ma poprawić bezpieczeństwo systemu, zwiększyć sprawność jego kontroli oraz egzekwowania przepisów socjalnych w transporcie drogowym.

Za ustawą głosowało 420 posłów, jedna osoba była przeciw i jedna się wstrzymała.

Nowa ustawa, której projekt przedłożył rząd, ma zwiększyć bezpieczeństwo systemu tachografów poprzez ograniczenie manipulowania danymi rejestrowanymi przez te urządzenia oraz zwiększyć wiarygodność warsztatów wykonujących instalacje, naprawy, sprawdzenia i przeglądy tachografów.

Nowe przepisy ograniczą też ryzyko popełniania przez warsztaty oszustw i wystąpienia konfliktów interesów między nimi, a przewoźnikami drogowymi. Wprowadzą też uprawnienie dla funkcjonariuszy służb kontrolnych do polecania warsztatom sprawdzenia ewentualnego podłączenia do tachografów urządzeń manipulacyjnych.

Reklama

Obecnie w pojazdach zamontowane są dwa rodzaje tachografów - analogowe i cyfrowe. Zagadnienia dotyczące tych dwóch generacji urządzeń regulują dwie oddzielne ustawy. Nowa ustawa o tachografach ma ujednolicić i objąć swoim zakresem, w jednym akcie prawnym, wszystkie wymagania dotyczące obu generacji tachografów.

Według rządu, ustawa ułatwi również zapewnienie pełnej spójności przepisów oraz wpłynie na ich większą czytelność i zgodność z unijnymi przepisami.

PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama