Budowa autostrad

Wyłoniono ofertę na budowę kolejnego odcinka trasy S19

Ponad 236,3 mln zł kosztować będzie zaprojektowanie i budowa odcinka drogi ekspresowej S19 Lasy Janowskie – Zdziary. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Strabag i Strabag Infrastruktura Południe – poinformowała we wtorek rzeczniczka prasowa GDDKiA w Rzeszowie Joanna Rarus.

Odcinek będzie miał ok. 9,3 km długości i będzie stanowił część szlaku Via Carpatia.

Rarus dodała, że jeśli nie będzie odwołań od wyniku przetargu oraz kontrola uprzednia prezesa Urzędu Zamówień Publicznych będzie pozytywna wówczas podpisana zostanie umowa z wykonawcą.

"W przetargu w sumie wpłynęło 10 ofert o wartości od ponad 236,3 mln zł do ponad 296,9 mln zł. Najkorzystniejszą złożyła firma Strabag i Strabag Infrastruktura Południe. Firma zaproponowała kwotę ponad 236,3 mln zł, zadanie ma zrealizować w 34 miesiące oraz zapewniła 10 lat gwarancji" - zaznaczyła rzeczniczka.

Reklama

Odcinek S19 od węzła Lasy Janowskie do węzła Zdziary realizowany będzie w systemie "projektuj i buduj". Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie zaprojektowanie odcinka, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Rarus zaznaczyła, że okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. "Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w II połowie 2019 r., a zakończenie w 2021 r." - podkreśliła.

Odcinek S19 Lasy Janowskie-Zdziary, na który dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, jest częścią dużego przetargu obejmującego zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Lasy Janowskie do węzła Nisko Południe. Cały odcinek został podzielony na trzy zadania realizacyjne.

Na zadanie "B" Zdziary-Rudnik nad Sanem o długości ok. 9 km dokonano już wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrano firmę Mosty-Łódź, wartość oferty to prawie 287 mln zł.

Najkorzystniejszą ofertę wybrano również na zadanie "C" Rudnik nad Sanem-Nisko Południe, odcinek ten o długości ok. 6 km kosztować ma ponad 196 mln zł i wybuduje go firma Strabag i Strabag Infrastruktura Południe.

Via Carpatia, której częścią będzie droga ekspresowa S19, to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), wskazuje budowę szlaku jako priorytet inwestycyjny.

Całkowita długość tego szlaku w Polsce wyniesie ok. 760 km. Na Podkarpaciu S19, która będzie częścią trasy Via Carpatia, będzie miała docelowo ok. 170 km.

PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama