Budowa autostrad

To będzie pierwsza taka obwodnica

Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej w ciągu drogi ekspresowej S6 ma być pierwszym projektem, który powstanie w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) - poinformowała we wtorek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej (OMT) będzie odcinkiem dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 32,7 km. W ramach inwestycji przewidziano również budowę obwodnicy Żukowa, która ma być drogą w klasie GP (droga główna ruchu przyspieszonego - PAP) o długości 6,6 km - podała w komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

"Jeszcze w 2020 r. planujemy rozpisanie przetargu w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór partnera prywatnego, którego zadaniem będzie zaprojektowanie i wybudowanie OMT w ciągu 48 miesięcy od podpisania umowy i utrzymywanie jej przez kolejne 26 lat" - podała GDDKiA. W zamian partner prywatny będzie otrzymywał z budżetu państwa tzw. opłatę za dostępność.

Reklama

GDDKiA zaznaczyła, że specyfika umowy o PPP wymaga wielu uzgodnień formalno-prawnych, m.in. z Europejskim Urzędem Statystycznym (Eurostat), już na etapie prac przedrealizacyjnych. "Trwa procedura kwalifikacji projektu S6 Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej w zakresie długu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Uzyskanie pozytywnej opinii EUROSTAT w tym zakresie jest warunkiem koniecznym dla realizacji projektów drogowych w formule PPP" - podkreślono.

Równolegle, we współpracy z doradcami zewnętrznymi, przygotowywane są m.in. opracowania przewidziane do wykonania na etapie przed ogłoszeniem przetargu na wybór partnera prywatnego. "Aktualnie prowadzimy badanie rynku finansowego, które pozwoli ocenić nam potencjał sektora prywatnego na sfinansowanie przedsięwzięcia" - wskazała Dyrekcja.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne to model realizacji zadań publicznych oparty na wieloletniej umowie określającej podział zadań i ryzyk pomiędzy pomiotem publicznym a partnerem prywatnym. "Celem PPP jest świadczenie określonej usługi publicznej przez partnera prywatnego w oparciu o infrastrukturę publiczną. W zamian partner prywatny jest wynagradzany przez podmiot publiczny ze środków budżetowych w różnej formie lub otrzymuje prawo do pobierania opłat od użytkowników danej infrastruktury publicznej w okresie trwania umowy o PPP" - dodała GDDKiA.


PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy