Budowa autostrad

Ruszyła budowa kolejnego odcinka drogi S19

Na budowie kolejnego odcinka drogi ekspresowej S19, od Niska Południe do Podgórza, 21 lutego 2020 r. rozpoczęły się prace budowlane. To już trzeci z sześciu odcinków w województwie podkarpackim, na których trwa budowa.

Zakres robót obejmuje wykonanie 11,5 km dwujezdniowej  drogi ekspresowej z pasami awaryjnymi i rezerwą miejsca pod trzeci pas ruchu, z drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg, wraz z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą. Powstaną także urządzenia ochrony środowiska: ekrany akustyczne, urządzenia podczyszczania wód opadowych, ogrodzenia, przejścia dla zwierząt oraz pasy zieleni.

W ramach prac wykonane zostaną także obiekty inżynierskie: 5 wiaduktów drogowych, 3 przejścia dla zwierząt górą, 3 przejścia dla zwierząt dołem, 9 przepustów ekologicznych.

Reklama

Uzyskana decyzja ZRID dla tego odcinka posiada klauzulę natychmiastowej wykonalności, co po przekazaniu terenu pozwoli wykonawcy rozpocząć roboty budowlane.
Wykonawcą prac jest konsorcjum firm z liderem Mostostal Warszawa oraz Acciona Construccion SA. Zakończenie robót zaplanowane jest w 2022 roku.

130 km S19 w realizacji

Odcinek S19  Nisko Południe - Podgórze jest już trzecim, po odcinkach Zdziary - Rudnik nad Sanem i Rudnik nad Sanem - Podgórze, na którym trwają prace budowlane.

W realizacji, w systemie Projektuj i buduj, jest blisko 130-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim. Budowę podzielono na 12 odcinków, po sześć w województwie lubelskim i podkarpackim. Umowę na realizację trzech pierwszych odcinków podpisano 30 października 2017 r., a na ostatni 21 grudnia 2018 r. Dla sześciu odcinków w województwie lubelskim wydano już decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Na terenie województwa podkarpackiego w procedowaniu są jeszcze trzy wnioski o wydanie ZRID.

Z pierwszych odcinków kierowcy powinni skorzystać w połowie 2021 r., a z całej trasy pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim w połowie 2022 r. Tym samym Rzeszów poprzez Lublin połączy się drogą ekspresową z Warszawą.

 Budowa S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim jest realizowana z wykorzystaniem funduszy unijnych.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy