Budowa autostrad

Rozstrzygnięto przetarg na kolejny odcinek drogi S19

Niemal 234,5 mln zł kosztować będzie zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Kamień do węzła Sokołów Małopolski Północ. Odcinek ten, o długości ok. 7,9 km, będzie częścią trasy Via Carpatia.

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa GDDKiA w Rzeszowie Joanna Rarus, najkorzystniejszą ofertę w przetargu na realizację tego odcinka S19 złożyło konsorcjum Mostostal Warszawa i Acciona Construccion.

"Konsorcjum zaproponowało wykonanie zadania za kwotę prawie 234,5 mln zł; czas realizacji inwestycji to 34 miesiące. Podmiot udzielił też 10-letniej gwarancji" - dodała.

Rarus podkreśliła, że jeśli nie będzie odwołań od wyboru oferty oraz będzie pozytywny wynik kontroli uprzedniej prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wówczas podpisana zostanie umowa z konsorcjum.

Reklama

Odcinek S19 od węzła Kamień (z węzłem) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) realizowany będzie w systemie "projektuj i buduj".

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie odcinka, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Rzeczniczka zaznaczyła, że okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane.

Odcinek S19 Kamień - Sokołów Małopolski Północ jest częścią dużego przetargu obejmującego zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Nisko Południe (bez węzła) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem).

Cały odcinek został podzielony na trzy zadania: zadanie A -  Nisko Południe-Podgórze (o długości ok. 11,5 km); zadanie B - Podgórze - Kamień (dł. ok. 10,5 km) oraz zadanie C - Kamień - Sokołów Małopolski Północ. Jak podkreśliła Rarus, oferty na kolejne dwa odcinki wybrane zostaną w najbliższym czasie.

Via Carpatia, której częścią będzie droga ekspresowa S19, to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), wskazuje budowę szlaku jako priorytet inwestycyjny.

Całkowita długość tego szlaku w Polsce wyniesie ok. 760 km. Na Podkarpaciu S19, która będzie częścią trasy Via Carpatia, będzie miała docelowo ok. 170 km.

PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy