Budowa autostrad

Pierwsze kroki w kierunku budowy drogi S11 na Śląsku

GDDKiA przygotowuje dokumentację przedprojektową dla budowy nowej drogi ekspresowej S11 na Śląsku.

Wniosek o decyzję środowiskową z wybranym przebiegiem ma być gotowy do połowy 2022 r.

Obecnie planowana trasa S11 Koszalin - Piekary Śląskie istnieje w postaci odcinków będących przede wszystkim obwodnicami miast. Prowadzi w większości korytarzem drogi krajowej nr 11 przez województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie i śląskie. Realizację brakujących odcinków już rozpoczęto - od wybrzeża na południe.

Jak zapowiadał w ub. roku w Katowicach minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, najpierw trasa ma dotrzeć do autostrady A2, a w całości będzie realizowana w rozpoczynającej się europejskiej perspektywie finansowej. Obecnie trwają przygotowania do uzyskania pozwoleń na budowę na całym planowanym przebiegu S11. W woj. śląskim dokumentacja przedprojektowa jest już niemal gotowa.

Reklama

Umowę na wykonanie tzw. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) oraz m.in. materiałów do wydania tzw. decyzji środowiskowej katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał z biurem Complex Projekt w październiku 2018 r. - za 2,79 mln zł. W ramach prac projektowych przeprowadzono m.in. spotkania informacyjne z przedstawicielami samorządów i mieszkańców terenów, przez które przebiegają analizowane warianty planowanej S11.

GDDKiA zamówiła dokumenty obejmujące dwa planowane odcinki realizacyjne: określany jako "obwodnica Tarnowskich Gór" oraz od granicy woj. opolskiego do obwodnicy. Oba w całości powinny mieć nowy przebieg, choć określając dla nich parametry zastrzeżono, że "nie wyklucza się jednak wykorzystania istniejących odcinków dróg w celu przebudowy".

Obwodnica Tarnowskich Gór o szacowanej długości ok. 25 km powinna zaczynać się między Tworogiem i Lublińcem, wieść w przybliżeniu wzdłuż granicy Tarnowskich Gór i kończyć na węźle Piekary Śląskie istniejącej autostrady A1. Odcinek od granicy woj. opolskiego - szacowany na 36,1 km - powinien być zbliżony do obecnie eksploatowanej drogi krajowej nr 11.

Jak poinformował PAP w piątek rzecznik katowickiego oddziału Dyrekcji Marek Prusak, STEŚ dla S11 w woj. śląskim wraz z materiałami do wniosku o Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) jest "w końcowym etapie opracowywania". "W listopadzie br. biuro projektowe przedłożyło GDDKiA wykonane opracowania projektowe. Obecnie dokumentacja podlega procedurze weryfikacji" - wskazał.

Rzecznik zapowiedział, że po przeprowadzeniu procedur oceny dokumentacji na posiedzeniach Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych oraz Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach powinien zostać złożony do połowy 2022 r.

"Uzyskana decyzja zatwierdzi lokalizację i podstawowe rozwiązania techniczne projektowanej trasy. Następnie będziemy mogli przystąpić do ostatniego etapu prac przygotowawczych, czyli opracowania koncepcji programowej. Kolejnym krokiem będzie już realizacja inwestycji, która rozpocznie się niezwłocznie po uzyskaniu finansowania" - zasygnalizował Prusak.

W ramach opracowania STEŚ oraz materiałów do decyzji środowiskowej powstało kilka wariantów trasy. Każdy zostanie szczegółowo przeanalizowany pod kątem aspektów technicznych, społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Na tej podstawie we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej zostanie wskazany jeden wariant realizacyjny.

Powstająca dokumentacja będzie m.in. bazą dla przygotowania tzw. koncepcji programowej, która określi szczegóły techniczne przyszłej drogi. Według wcześniejszych informacji Dyrekcji przetarg na realizację trasy - w procedurze "projektuj i buduj" - mógłby być ogłaszany w latach 2023-2026.

***

PAP/INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: budowa dróg | droga s11 | Śląsk | GDDKiA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy