Budowa autostrad

Ostatnia umowa na dokończenie obwodnicy Częstochowy

Ostatnią umowę na prace niezbędne do puszczenia ruchu jezdniami autostradowej obwodnicy Częstochowy w ciągu A1 podpisała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dyrekcja podtrzymuje, że kierowcy ominą Częstochowę nowym odcinkiem przed końcem roku.

Chodzi o zakończenie ostatniego cząstkowego postępowania na roboty mające zapewnić przejezdność obwodnicy. Dotyczą one prac niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zasadniczych jezdni autostrady, których nie obejmuje zakres trwających równolegle tzw. robót zabezpieczających.

Postępowania te skonstruowano tak, aby kluczowy zakres zamawianych w nich robót został wykonany jeszcze w tym roku. Dzięki temu możliwe powinno być puszczenie autostradą ruchu tranzytowego.

Od 31 października podpisano umowy na oznakowanie trasy, wykonanie ogrodzeń i bariery. Rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jan Krynicki poinformował, że we wtorek podpisano wartą ponad 3 mln zł umowę z firmą Flora Bis z Krzepic na montaż ekranów akustycznych na obiektach mostowych.

Reklama

W poprzednich tygodniach Dyrekcja informowała, że ułożono już nawierzchnię jezdni z betonu cementowego, a wszystkie prace asfaltowe przy nawierzchniach mają być ukończone w pierwszym tygodniu grudnia. Od końca lipca br. wykonuje je konsorcjum z kluczowym udziałem Strabagu i Budimeksu; poprzedni wykonawca został wyrzucony z budowy wiosną br. Zakres prac obejmuje m.in. roboty zabezpieczające na głównym ciągu trasy, roboty ziemne, wykonanie warstw konstrukcyjnych i bitumicznych oraz wykończenia obiektów inżynierskich.

Pod koniec października GDDKiA zawarła aneks do umowy z konsorcjum wykonującym roboty zabezpieczające. Wcześniej inżynier kontraktu uznał roszczenia wykonawcy związanego z czynnikami zakłócającymi i utrudniającymi. "Dotyczy to usunięcia kolizji wodociągowej oraz konieczności wykonania nieplanowanych prac naprawczych" - wyjaśniała Dyrekcja. W aneksie wydłużono czas robót zabezpieczających do 23 grudnia br.

GDDKiA zaznaczyła, że kolejne przetargi wyłonią wykonawców, którzy w przyszłym roku wybudują ekrany akustyczne wzdłuż jezdni A1. Dokończą też prace na węzłach wraz z ich oświetleniem, na miejscach obsługi podróżnych oraz w obwodzie utrzymania, a także uporządkują teren wokół autostrady. P.o. dyrektora Dyrekcji Tomasz Żuchowski sygnalizował, że prace te mogą potrwać przez cały 2020 r.

Na trasę A1 wokół Częstochowy ma być przekierowany ruch tranzytowy, przebiegający obecnie drogą krajową nr 1. W przyszłym roku rozpocznie się remont "jedynki" w mieście, zakontraktowany już przez częstochowski samorząd.(


PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy