Budowa autostrad

Niedługo zostanie otwarty kolejny fragment obwodnicy Warszawy

Do końca roku chcemy oddać do ruchu Południową Obwodnicę Warszawy na odcinku pomiędzy węzłami Lubelska i Przyczółkowa - poinformowała Małgorzata Tarnowska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dodała, że ursynowski odcinek POW z tunelem powinien być dostępny dla kierowców w połowie przyszłego roku.

Jak przekazała Małgorzata Tarnowska z GDDKiA, budowa Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2 dobiega końca. "Do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie złożono wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla wawerskiego odcinka pomiędzy węzłami Wał Miedzeszyński i Lubelska" - powiedziała.

"Toczy się procedura uzyskania decyzji dla węzłów po obu stronach Wisły, na skrzyżowaniu z ul. Przyczółkową i Wale Miedzeszyńskim. Trwają odbiory na moście. Pozyskanie tych dokumentów umożliwi nam oddanie trasy do użytku" - wyliczyła dodając, że wykonawca łączy także istniejącą S2 z nowo budowanym odcinkiem na węźle Puławska.

Wskazała, że do końca tego roku GDDKiA planuje oddać do użytku odcinek POW pomiędzy węzłami Lubelska i Przyczółkowa wraz z nową przeprawą przez Wisłę. Podkreśliła przy tym, że wraz z otwarciem głównych obu jezdni nowej trasy oddane zostaną do użytku w całości węzły: Przyczółkowa, Wał Miedzeszyński oraz Patriotów. Natomiast na węźle Lubelska otwarte zostaną dla ruchu relacje: Lublin - Warszawa, Warszawa - Lublin; A2 Warszawa - Mińsk Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki - Warszawa oraz S17 Lublin - Zakręt. Zamknięte dla ruchu pozostaną S17 Zakręt - Lublin oraz łącznica z A2 w kierunku Zakrętu.

Poinformował również, że wykonawca ursynowskiego odcinka prowadzi intensywne prace w tunelu oraz poza nim. "Planowany termin oddania do użytku tunelu przewidziany jest w drugi kwartale 2021 roku" - podała.

"Pod Ursynowem kontynuowane są prace związane z wypełnianiem ścian żelbetowych, budową przejść awaryjnych i chodników. Wykonano już 92 proc. stropów łukowych, ustawiane są elementy betonowe odwodnienia liniowego. W obu nawach tunelu ułożona jest warstwa odsączająca. Na powierzchni kończy się zasypywanie tunelu i trwają prace przy porządkowaniu terenu" - tłumaczyła.

Zaznaczyła, że zaawansowanie prac na ursynowskim odcinku to 88 proc. i według podpisanego z wykonawcą aneksu roboty powinny się zakończyć do końca marca 2021 roku. "Powodem wydłużenia czasu na ukończenie była m.in. długotrwała procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz proces zawierania umów z gestorami sieci" - powiedziała.

Tarnowska przypomniała także, że termin zakończenia robót został przewidziany na listopad 2020 roku. "Powodem wydłużenia czasu na ukończenie były warunki geologiczne, których nie można było przewidzieć przed realizacją robót" - mówiła. "Ponadto w analizie są kolejne roszczenia wykonawcy. Procedowane są dwa oddzielne wnioski o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - dla węzła Wał Miedzeszyński oraz dla węzła Przyczółkowa" - dodała.

"Łączny koszt budowy trzech odcinków S2 stanowiących fragment Południowej Obwodnicy Warszawy to ok. 4,6 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" - zaznaczyła.

Reklama
PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama