Budowa autostrad

Kto wybuduje nowy odcinek drogi S19 z tunelem o długości 1 km?

GDDKiA zapoznała się z ofertami złożonymi w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 pomiędzy Lutczą i Domaradzem (woj. podkarpackie).

To odcinek położony w trudnym terenie, zróżnicowanym wysokościowo i geologicznie, z tunelem i licznymi obiektami inżynierskimi.

Złożone oferty

Z uwagi na trudną sytuację geopolityczną (wojna w Ukrainie i jej wpływ na gospodarkę) wydłużono termin składania ofert. Pozwoliło to na dłuższą obserwację sytuacji na rynku budowlanym i optymalne skalkulowanie ryzyk przez wykonawców. 

W przetargu wpłynęło osiem ofert:

- Kolin İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret - 1 351 770 000,00 zł

- konsorcjum: PORR i PORR Bau - 1 494 381 572,79 zł

- Stecol Corporation - 1 665 128 088,01 zł

Reklama

- konsorcjum: Gülermak i Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt - 1 666 650 000,00 zł

- konsorcjum: Mirbud, Kobylarnia i Zrzeszenie Budowlane Interbudmontaż - 1 746 231 000,00 zł

- Nurol İnşaat ve Ticaret - 1 748 353 923,94 zł

- konsorcjum: Budimex i Doprastav - 1 746 675 906,01 zł

- konsorcjum: Mostostal Warszawa i Acciona Construccion - 2 139 661 614,41 zł

Złożone oferty będą oceniane pod względem czterech kryteriów: ceny (60 proc.), przedłużenia okresu gwarancji jakości na wyposażenie tunelu, Centrum Zarządzania Tunelami oraz budynków technicznych (20 proc.), przedłużenia okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (10 proc.) oraz terminu realizacji kontraktu (10 proc.).

Droga S19 Lutcza - Domaradz. Zakres prac

Odcinek drogi ekspresowej S19 między Lutczą a Domaradzem przebiegać będzie po zróżnicowanym wysokościowo terenie, charakteryzującym się skomplikowaną budową geologiczną (flisz karpacki). Inwestycję z perspektywy realizacyjnej należy traktować jako skomplikowaną i wymagającą, lecz w efekcie finalnym kierowcy zyskają jedną z ciekawszych tras widokowych w województwie podkarpackim.

Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 6,4 km o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach wraz z pasem awaryjnym. Na skrzyżowaniu S19 z drogą wojewódzką nr 886 powstanie węzeł drogowy Domaradz, a w Lutczy tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19. Jest on wynikiem etapowania budowy S19 między Jawornikiem a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Jawornik - Lutcza i Lutcza - Domaradz (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19). Docelowo, po wybudowaniu odcinka Jawornik - Lutcza, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w m. Lutcza.

Dwunawowy tunel o długości 1 km

W ramach zadania wybudowane zostaną również obiekty inżynierskie. Największym wyzwaniem inżynieryjnym będzie budowa dwunawowego tunelu pod górą Hyb o długości około 990 m. 

W ciągu trasy głównej powstaną także: estakada, trzy mosty, pięć wiaduktów drogowych, przejście górne dla średnich zwierząt, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Powstanie również Obwód Drogowy w Domaradzu wraz z Centrum Zarządzania Tunelami, który obsługiwał będzie tunele wybudowane w ciągu drogi ekspresowej S19 w województwie podkarpackim. 

Na potrzeby akcji ratunkowych wykonane zostaną także dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców LPR. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska.

Droga S19 Lutcza - Domaradz. Charakterystyka terenu

Odcinek drogi ekspresowej S19 Lutcza - Domaradz będzie przebiegał przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej, jakim są Karpaty Zewnętrzne (zwane też Karpatami fliszowymi). Zbudowane są one głównie z serii zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych nazywanych fliszem karpackim. Ponadto obszar ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem terenu, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny. W dolinach i w rejonie tunelu dominują obszary leśne.

Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano więc badania geofizyczne, wiercenia i sondowania. Ponadto prowadzono monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy).

Droga Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km.    

Stan realizacji S19 w woj. podkarpackim:   

  • 81,8 km - oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie - Rzeszów Południe),    
  • 42,2 km - w realizacji (w budowie: Rzeszów Południe - Babica oraz   w systemie Projektuj i buduj: Babica - Jawornik, Iskrzynia - Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe - Dukla),   
  • 42,3 km - w przygotowaniu (na etapie przetargu: Lutcza - Domaradz, Domaradz - Iskrzynia, Dukla - Barwinek i dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. - Jasionka, przed ogłoszeniem przetargu: Jawornik - Lutcza).

***

GDDKiA/Interia.pl
Dowiedz się więcej na temat: budowa dróg | GDKKiA | droga s19 | Via Carpatia

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy