Budowa autostrad

Krok ku budowie nowych odcinków drogi S19

Rzeszowski oddział GDDKiA wybrał najkorzystniejsze oferty w dwóch przetargach na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S19. Chodzi o odcinki: Iskrzynia-Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe-Dukla.

Jak poinformował Bartosz Wysocki z rzeszowskiego oddziału GDDKiA, w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia do węzła Miejsce Piastowe wybrana została oferta konsorcjum Aldesa Construcciones Polska (lider) oraz Aldesa Construcciones S.A. (partner). Natomiast na odcinek Miejsce Piastowe-Dukla najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Strabag.

Jak podkreślił Wysocki, obie oferty przewidują przedłużenie okresu gwarancji na wybrane elementy drogi o 5 lat i skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące. "Jeśli nie będzie odwołań od dokonanego wyboru oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii prezesa Urzędu Zamówień Publicznych możliwe będzie podpisanie umów" - zapowiedział.

Reklama

Teraz złożone oferty będą oceniane przy zastosowaniu dwóch kryteriów: cena (60 proc.) i kryteria pozacenowe (40 proc.). W tym drugim przypadku chodzi o przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (to 30 proc.) oraz termin realizacji kontraktu (10 proc.).

Odcinek od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) będzie miał długość 10,3 km. Na wykonanie tego zadania złożonych zostało w sumie 11 ofert. Najniższą ofertę, na kwotę ponad 365 mln zł złożyło konsorcjum Aldesa Construcciones Polska (lider) i Aldesa Construcciones S.A. (partner). Na realizację tej inwestycji GDDKiA zarezerwowała kwotę niemal 580 mln zł.

Natomiast odcinek od węzła Miejsce Piastowe (bez węzła) do węzła Dukla (z węzłem) będzie miał długość 10,1 km. W tym przetargu złożonych zostało osiem ofert. Najtańszą złożyła firma Strabag, na kwotę niemal 479 mln zł. GDDKiA na tę inwestycje miała przewidzianą kwotę ponad 704 mln zł.

GDDKiA zakłada, że umowy na realizację, w przypadku braku odwołań, zostaną podpisane w III kwartale br. Wykonawcy na roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie będą mieć 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. Ponadto, wymaganiem inwestora jest złożenie wniosku o uzyskanie ZRID w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy (tzw. kamień milowy).

Oba odcinki drogi ekspresowej S19 będą przebiegać przez teren różnorodny i skomplikowany pod względem geologicznym. Dlatego na etapie opracowania m.in. koncepcji programowej wykonano rozpoznanie geologiczne podłoża. Wykonano już badania geofizyczne, wiercenia i sondowania. Prowadzony był również monitoring osuwisk.

Tylko w ramach odcinka Iskrzynia-Miejsce Piastowe wybudowane będą, oprócz samej drogi, m.in. dwie estakady, pięć wiaduktów drogowych i 11 mostów. Z kolei na odcinku Miejsce Piastowe - Dukla powstaną m.in. trzy estakady, pięć wiaduktów i sześć mostów.

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo ok. 169 km. Do tej pory kierowcy korzystają z ponad 30 km tej trasy w regionie, od węzła Sokołów Małopolski do węzła Rzeszów Południe. Niemal 65 km jest w budowie, a pozostałe prawie 75 km - w przygotowaniu.

S19 będzie przebiegać od przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy do granicy ze Słowacją w Barwinku. Połączy województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. 

***

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy