Budowa autostrad

Krok bliżej do budowy kolejnego odcinka drogi S19. Będzie krótki, ale drogi

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała sześć ofert od firm zainteresowanych stworzeniem liczącego ok. 6,4 km odcinka drogi ekspresowej S19 Lutcza – Domaradz stanowiącego część trasy Via Carpatia. Teraz poinformowano o wyborze wykonawcy.

GDDKiA wybrała wykonawcę odcinka drogi ekspresowej S19

W sumie Generalna Dyrekcja otrzymała sześć ofert od firm zainteresowanych stworzeniem fragmentu drogi ekspresowej S19 Lutcza - Domaradz. Ostatecznie zdecydowano, że stworzeniem odcinka zajmie się firma Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret. Przedsiębiorstwo wyceniło całą inwestycję na blisko 1,5 mld złotych. Jeśli pozostałe firmy biorące udział w przetargu nie złożą odwołań, a kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie wykaże nieprawidłowości, możliwe będzie podpisanie umowy.

Wykonawca ma wybudować 6,4-kilometrowy odcinek

Zadaniem wykonawcy będzie wybudowanie fragmentu drogi ekspresowej o długości ok. 6,4 km. Trasa będzie posiadać dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu na każdej (plus pasy awaryjne). W ramach inwestycji, w miejscu skrzyżowania S19 z drogą wojewódzką nr 886 powstać ma węzeł drogowy Domaradz. Ponadto w miejscowości Lutcza wybudowany ma być tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19. Docelowo po wybudowaniu fragmentu S19 między miejscowościami Jawornik i Lutcza ekspresówka nie będzie łączyła się w Lutczy z DK19.

Reklama

Inwestycja zakłada również wybudowanie różnego rodzaju obiektów inżynierskich. Powstanie estakada, trzy mosty czy pięć wiaduktów. Rzeszowski oddział GDDKiA zapowiada, że największe wyzwanie stanowić będzie budowa liczącego ok. 990 m dwunawowego tunelu pod górą Hyb. 

Odcinek drogi ekspresowej S19 Lutcza - Domaradz był przedostatnim fragmentem trasy Via Carpatia w województwie podkarpackim, na realizację którego poszukiwano wykonawcy. Planuje się, że prace nad tym fragmentem drogi zostaną zakończone w ciągu 53 miesięcy od daty podpisania umowy.

Kierowcy dostaną "jedną z ciekawszych tras widokowych" na Podkarpaciu

Rzeszowski oddział GDDKiA zapowiada, że odcinek ten będzie poprowadzony po terenie zróżnicowanym pod względem wysokości. Ponadto teren, przez który przebiegać będzie trasa, charakteryzuje się zróżnicowaną budową geologiczną. Specyficzne ukształtowanie terenu sprawia, że występują w tym miejscu obszary osuwiskowe i predysponowane osuwiskowo. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonane zostały badania geofizyczne, wiercenia i sondowania. Przeprowadzono także monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy). Rzeszowski oddział GDDKiA zaznaczył, że choć realizacja stanowić będzie dla wykonawcy wyzwanie, to wskutek jej powstania otrzymają "jedną z ciekawszych tras widokowych w województwie podkarpackim".

Droga S19 stanowi część szlaku Via Carpatia

Odcinek drogi ekspresowej S19 będzie stanowił część międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W naszym kraju trasa ta będzie liczyła ok. 700 km, a w jej skład wchodzić będą odcinki dróg S61, S16 i S19. Docelowo Via Carpatia przebiegać będzie przez teren pięciu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. W tym ostatnim S19 docelowo ma liczyć ok. 169 km.

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama