Budowa autostrad

Kłopoty po upadku Astaldi. GDKKiA przejmuje płatności

Wypłacamy należności bezpośrednio podwykonawcom Astaldi, uregulowaliśmy już kilka kontraktów na łączną kwotę 36,7 mln zł - poinformował rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jan Krynicki. Jak dodał, dzięki temu zabezpieczono płynność finansową firm, które prowadzą prace na zlecenie włoskiej firmy.

"Uregulowaliśmy już płatności w kwocie 36,7 mln zł, ze zgłoszonych w ramach sześciu kontraktów Astaldi roszczeń na ponad 111 mln zł" - powiedział Krynicki. "Pozostałe zgłoszone roszczenia podmiotów trzecich, na kwotę ok. 74 mln zł są obecnie rozpatrywane" - powiedział rzecznik.

Jak dodał Krynicki, "w ten sposób na inwestycjach: S2 - południowej obwodnicy Warszawy wraz z ponad 2-kilometrowym tunelem oraz S7 - na tunelowym odcinku +Zakopianki+, zostały zabezpieczone interesy podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów" - podał Krynicki.

Reklama

"Realne efekty podpisanego porozumienia oraz wdrożonej, awaryjnej procedury usprawniającej płynność przepływu finansów na określonych kontraktach możemy już obserwować. GDDKiA wypłaca należne płatności za wykonane i odebrane prace lub usługi bezpośrednio podmiotom realizującym określone zadania" - dodał rzecznik GDDKiA.

Jak podał Krynicki, "każde zgłoszenie roszczenia jest indywidualnie sprawdzane pod kątem wykonania i odebrania prac lub usług oraz pod kątem formalnym". "Szczególnie w tym ostatnim przypadku pracownicy GDDKiA pomagają przedsiębiorcom, zwracając uwagę i wskazując jakie dokumenty należy przedstawić, aby jak najsprawniej przeprowadzić procedurę rozpatrzenia określonych roszczeń o płatności" - dodał rzecznik.

"Przewidujemy, że w kolejnych dniach i tygodniach listopada będzie możliwe zakończenie rozpatrywania większości z podanych powyżej kwot" - podał rzecznik. "Ma to również na celu stabilizację sytuacji na placach budów, co powinno przenosić się także na poprawę płynności realizacji inwestycji" - zauważył Krynicki.

Jak powiedział Krynicki, "dzięki stałemu monitoringowi jakości i postępu prac inwestycji realizowanych na nasze zlecenie już z początkiem października podpisaliśmy porozumienie, pozwalające na bezpośrednią wypłatę zgłaszającym się do GDDKiA podmiotom trzecim za zrealizowane roboty, dostawy bądź usługi na budowach gdzie generalnym wykonawcą jest firma Astaldi".

Jak podała GDDKiA, "we wszystkich umowach podpisanych przez GDDKiA, zawarte są mechanizmy zabezpieczające podwykonawców". "Jeden z nich mówi, iż wykonawcy zobowiązani są do każdego rozliczenia dołączyć dowody zapłaty lub oświadczenia podmiotów trzecich o wypłaceniu wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych" - dodano.

"Brak tych dowodów wstrzymuje wykonawcy wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty" - podała GDDKiA. "Jednocześnie GDDKiA wzywa wykonawcę do uregulowania należności. Jeśli nie zostanie to zrealizowane, wówczas po uprzedniej analizie dokumentacji, dokonujemy bezpośredniej płatności na rzecz podmiotu trzeciego, potrącając kwotę z należności wykonawcy" - podano.

W ramach sześciu kontraktów realizowanych przez włoską firmę Astaldi, cztery są w fazie końcowej i odbywa się na nich ruch. Wartość umów realizowanych przez Astaldi opiewa na 4 mld zł, do wykonania pozostały jeszcze roboty o wartości ok. 2 mld zł.

W budowie jest południowa obwodnica stolicy S2 (odc. od w. Puławska do w. Przyczółkowa) oraz S7 Lubień - Rabka Zdrój (odc. Naprawa - Skomielna Biała). Oddane do ruchu są: S5 Poznań - Wrocław, odc. Korzeńsko - Wrocław; S8 obwodnica Marek, odc. od. w. Kobyłka do obw. Radzymina (trwa jeszcze remont starego przebiegu przez Marki); S8 Wyszków - Białystok, odc. Wiśniewo - Mężenin; S8 Wyszków - Białystok, odc. Mężenin - Jeżewo (do wykonania prace dodatkowe).

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy