Budowa autostrad

Kiedy powstaną stacje na wschodnim odcinku A4?

W marcu br. rzeszowski oddział GDDKiA planuje ogłosić przetarg na dzierżawę siedmiu Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP), które zlokalizowane są przy podkarpackim odcinku autostrady A4. Obecnie na tym fragmencie nie ma m.in. żadnej stacji paliw.

W marcu br. rzeszowski oddział GDDKiA planuje ogłosić przetarg na dzierżawę siedmiu Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP), które zlokalizowane są przy podkarpackim odcinku autostrady A4. Obecnie na tym fragmencie nie ma m.in. żadnej stacji paliw.

Przetarg dotyczył będzie dzierżawy MOP-ów: Paszczyna Płn (kategoria III), Paszczyna Płd (kat.II), Łukawiec (kat.II), Pawłosiów (kat.III), Cieszacin (kat.II), Chotyniec (kat.II) i Hruszowice (kat.III).

Jak poinformowała rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, szczegółowe warunki zostaną podane w ogłoszeniu przetargowym.

"Ogólnie przyszły dzierżawca będzie zobowiązany do rozbudowy MOP o stacje paliw, część usługowo-gastronomiczną oraz ewentualnie o część noclegową. Będzie również zobligowany do zapłaty odpowiedniej kwoty naliczanej od sprzedaży paliw oraz od przychodu w pozostałych elementach działalności gospodarczej np. sprzedaży detalicznej, działalności gastronomicznej i hotelowej" - wyjaśniła Rarus.

Reklama

Rzeczniczka zaznaczyła, że rozstrzygnięcie przetargu powinno nastąpić do końca I połowy tego roku. Zastrzegła jednak, że wszystko będzie zależeć m.in. od ilości złożonych ofert i ich poprawności.

Planowany przetarg na dzierżawę MOP-ów przy A4 jest już kolejnym. Rarus podkreśliła, że oferta z każdym przetargiem jest coraz bardziej atrakcyjna.

"Cały czas wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom przyszłych dzierżawców. Zmniejszane są kryteria wejścia, zakresy wymaganych inwestycji, a co za tym idzie, koszty realizacji MOP-ów czy wysokość czynszów potencjalnego dzierżawcy" - dodała.

Ostatni przetarg na dzierżawę MOP-ów przy autostradzie A4 zakończył się w połowie ubiegłego roku. Dotychczas, pomimo ogłoszonych kilku postępowań przetargowych, udało się pozyskać tylko jednego inwestora.

Jedynym wydzierżawionym MOP-em jest MOP Palikówka, który zlokalizowany jest na wschód od Rzeszowa (południowa jezdnia A4). Umowę dzierżawy na 20 lat podpisano z koncernem Orlen, który wybuduje m.in. stacje paliw, obiekty gastronomiczne i noclegowe.

Aktualnie na podkarpackim odcinku autostrady A4 do użytku oddanych jest 8 par MOP-ów, wśród nich są także te, które objęte są przetargiem. Wszystkie wyposażone są w toalety oraz miejsca parkingowe. Na MOP-ach objętych przetargiem powstać mają dodatkowo m.in. stacje paliwowe, obiekty gastronomiczne oraz hotele. MOP-y zlokalizowane są średnio co ok. 20 km.

MOP-y, które są przy polskich autostradach dzielą się na trzy kategorie. Pierwsza to miejsca o funkcji wypoczynkowej, gdzie znajdują się tylko m.in. parkingi i sanitariaty. MOP-y kategorii II dodatkowo mają stacje paliw, stanowiska obsługi pojazdów, obiekty gastronomiczno-handlowe czy punkty informacji turystycznej. Natomiast MOP-y kategorii III mają również obiekty noclegowe.

Autostrada A4 jest częścią biegnącej z Europy Zachodniej na Ukrainę trasy, leżącej w Trzecim Transeuropejskim Korytarzu Transportowym; przecina on Polskę od zachodniej granicy z Niemcami w Jędrzychowicach k. Zgorzelca przez m.in. Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów do przejścia granicznego z Ukrainą w Korczowej. Łączna długość autostrady A4 w Polsce wynosi ok. 670 km.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy